fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Koronawirus: wywiad środowiskowy w czasie epidemii - nowe zasady

Adobe Stock
Pracownicy socjalni będą mieli możliwość przeprowadzenia telefonicznego wywiadu środowiskowego z osobą poddaną kwarantannie.

Tarcza antykryzysowa zawiera ułatwienia w przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego. Przewiduje, że przyznawanie świadczeń pomocy społecznej m.in. osobom na kwarantannie nie będzie wymagać tradycyjnego wywiadu, z którym wiąże się wizyta w domu. Do tego celu wystarczy, że urzędnik telefoniczne ustali, jaka jest sytuacja rodziny oraz wysokość jej dochodów.

O taką zmianę apelowała do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Polska Federacja Związków Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.

Czytaj też:

Okazuje się bowiem, że taki wywiad jest niezbędny do wydania decyzji o przyznaniu większości form wsparcia z systemu pomocy społecznej. A przepisy obligują do jego przeprowadzenia w miejscu zamieszkania osoby, która chce z tej formy pomocy skorzystać.

Z apelem wystąpił również Związek Powiatów Polskich. Chce jednak szerszych zmian. Proponuje, by szefowa resortu rodziny i pracy rozważyła możliwość wprowadzenia zmian w rozporządzeniu z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które umożliwiałyby w stanach nadzwyczajnych oraz w stanie epidemii czyli np. groźby zarażenia koronawirusem, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza miejscem zamieszania lub pobytu osoby zainteresowanej, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

ZPP chce także, by zrezygnowano z obowiązku podpisania w takim wypadku kwestionariusza wywiadu przez zainteresowanego.

Według ZPP chodzi też o możliwość orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W tym celu związek wnioskuje o rozważenie zmiany § 8 ust. 4 i 5 i § 10 tego rozporządzenia poprzez rozszerzenie możliwości sporządzenia oceny stanu zdrowia na podstawie dokumentacji medycznej (bez konieczności przeprowadzenia badania) w okresie epidemii, jeżeli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia.

Wyjątek ten powinien również dotyczyć orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Osoby z niektórymi niepełnosprawnościami znajdują się w grupie ryzyka, jeżeli chodzi o zachorowalność na Covid-19, a lekarze – członkowie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, jeżeli równolegle pracują w podmiotach leczniczych, są dodatkowo narażeni na nieświadome bycie nosicielami wirusa SARS-CoV-2.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA