fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wynajem

Mieszkania dla studentów: Może być tylko taniej

materiały prasowe
W tym roku akademickim można się spodziewać obniżki czynszów za wynajmowane studentom lokale.

W 2020 roku 66 proc. studentów stacjonarnych wynajmowało lokum odpłatnie. Najwięcej z nich płaciło czynsz w wysokości 500 - 750 zł miesięcznie – wynika z raportu „Studenci na rynku nieruchomości 2020", który publikuje Centrum AMRON we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości. - Od marca sytuację na rynku nieruchomości dla studentów istotnie zmieniła pandemia koronawirusa. W ocenie ekspertów, w roku akademickim 2020/21 należy spodziewać się obniżki stawek najmu. - Może być tylko taniej! – ocenia dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Centrum AMRON.

Prywatnie, u siebie, u rodziny

Z analiz wynika, że 66 proc. ankietowanych studentów kształcących się w 19 ośrodkach akademickich w Polsce wynajmuje lokum odpłatnie. - Najwięcej, bo 52 proc. wszystkich respondentów zadeklarowało, że są najemcami prywatnej nieruchomości, 14 proc. wskazało na zakwaterowanie w akademiku. 27 proc. ankietowanych mieszka u rodziny lub znajomych i nie płaci za najem, zaś 7 proc. studentów posiada własną nieruchomość – podają eksperci. Miesięczne opłaty za najem ponoszone przez studentów są zróżnicowane i zależą od wielu czynników. - W grupie ankietowanych wahały się od 270 zł za pokój w akademiku uczelnianym do nawet 2,5 tys. zł za całe mieszkanie na wyłączność. Studenci uwzględniali w odpowiedzi całkowity czynsz najmu, dodając przeciętne opłaty za media i czynsz administracyjny – tłumaczą analitycy AMRON.

88 proc. badanych zadeklarowało, że ich miesięczna opłata za najem była mniejsza lub równa 1 tys. zł. - Pozostałe 12 proc. osób płaciło więcej niż 1 tys. zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę przedziały 250-złotowe, najwięcej ankietowanych (36 proc.) wskazało na czynsze rzędu 500-750 zł – czytamy w raporcie. - Opłaty od 250 do 500 zł ponosiło 28 proc. studentów, zaś od 750 do 1000 zł – 24 proc. z nich. Najmniej, bo tylko 2 proc. badanych, zdecydowało się wynajmować lokum po cenie wyższej niż 1,5 tys. zł.

Pokoje i lokatorzy

- Interesująca jest analiza stawek najmu pokoi pod kątem liczby lokatorów. Mieszkanie w pojedynkę kosztowało średnio 741 zł miesięcznie i było ok. 200 zł droższe niż współdzielenie pokoju. W grupie ankietowanych różnica pomiędzy pokojem dwuosobowym a wieloosobowym, gdzie mieszka trzech lub więcej studentów, jest niewielka i wynosi zaledwie 37 zł – podaje AMRON. - Z dziewięciu dostępnych „czynników" mających największy wpływ na wybór najmowanej nieruchomości najwięcej z ankietowanych studentów jako jeden z najważniejszych wskazało cenę. Taka odpowiedź pojawiła się 1364 razy.

Analitycy podkreślają, że zamknięcie uczelni z powodu pandemii COVID-19 spowodowało duże zmiany na rynku najmu studenckiego. Tylko 37 proc. ankietowanych zadeklarowało, że ich sytuacja mieszkaniowa po wprowadzeniu przez rząd obostrzeń nie zmieniła się. - Pozostałe 63 proc. studentów zdecydowało się na wyprowadzkę bądź negocjowanie ceny – podają autorzy raportu. - Na zerwanie lub zawieszenie umowy najmu i wyjazd z miasta studiowania zdecydowało się 27 proc. badanych.

15 proc. studentów mogło liczyć na obniżkę czynszu w dotychczasowym miejscu najmu, a kolejne 15 proc. zmieniło lokum na tańsze. 2 proc. ankietowanych płaciło za najem tyle samo, pomimo zmiany miejsca zamieszkania. W 2 proc. przypadków studenci wyprowadzili się z miasta studiowania, ale nadal musieli pokrywać całą opłatę ze względu na obowiązywanie umowy. Rynek najmu studenckiego cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów komercyjnych, jak i osób prywatnych. - Dzięki współpracy z koordynatorami programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem korzystamy z bezpośrednich kontaktów ze studentami większości ośrodków akademickich w Polsce i z pierwszej ręki otrzymujemy aktualne i wiarygodne informacje o warunkach mieszkaniowych w najmie studenckim - będziemy uważnie obserwowali rozwój sytuacji na tym rynku – zapowiada prezes Furga.

Raport „Studenci na rynku nieruchomości 2020" został przygotowany przez Centrum AMRON w ramach Projektu „Aktywny Student" Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z koordynatorami Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, realizowanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przy dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Analiza oparta została na wynikach badania ankietowego przeprowadzonego wśród 2810 studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia, kształcących się na studiach dziennych, w 19 największych polskich miastach akademickich. Wykorzystano również dane publikowane przez GUS, Eurostat, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz dane Google Trends.

Centrum AMRON to ośrodek analityczno-badawczy specjalizujący się w zagadnieniach związanych z rynkiem nieruchomości, działający w ramach struktury organizacyjnej Centrum Prawa Bankowego i Informacji przy Związku Banków Polskich. Centrum zostało powołane do obsługi i rozwoju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami - ogólnopolskiej bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA