fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Abonament rtv: abolicji dla emerytów nie będzie

123RF
Osoby mające 75 lat, nie będą musiały informować o tym poczty, by korzystać ze zwolnienia z abonamentu. Zaległości jednak nikt nie daruje.

Seniorzy nie będą już popadali w długi w opłatach RTV. W czwartek, 23 lipca, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o opłatach abonamentowych, która ma temu przeciwdziałać. Jej autorem jest Senat.

Nowe przepisy nie rozwiązują jednak problemu istniejącego już zadłużenia. Dla tysięcy starszych osób to duży problem.

Poczta sama sprawdzi

Nowela przewiduje zniesienie obowiązku informowania poczty o ukończeniu 75 lat i nabyciu prawa do zwolnienia z abonamentu RTV.

– Poczta Polska sama będzie sprawdzała w bazie PESEL, czy dana osoba ukończyła 75 lat, i automatycznie zwalniała z obowiązku regulowania abonamentu – tłumaczy Iwona Śledzińska-Katarasińska, poseł sprawozdawca ustawy.

Obecnie osoba, która ukończyła 75 lat, musi zawiadomić Pocztę Polską o tym fakcie. Jeżeli tego nie zrobi, ta nadal nalicza jej abonament. Wielu seniorów o tym obowiązku nie wie lub po prostu ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie złożyć wizyty na poczcie. W efekcie mają długi. Są i tacy, którzy wyrejestrowali odbiornik wiele lat temu, ale nie mają na to dowodu. Poczty to jednak nie interesuje, tylko przy pomocy urzędów skarbowych zajmuje emerytury na poczet zaległości w abonamencie.

– Nie będzie jednak abolicji w naliczonych 75-latkom zaległościach – tłumaczy posłanka Śledzińska-Katarasińska. – Nie oznacza to, że seniorzy muszą zapłacić naliczone im zadłużenie. Mogą złożyć wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o umorzenie lub rozłożenie na raty.

Wiele osób jednak nie wie, że to do KRRiT trzeba się zwrócić. I nie jest to takie proste, jak twierdzi pani poseł.

Dowód proszę

Najlepiej wie o tym m.in. rzecznik praw obywatelskich, do którego trafiają skargi od starszych osób mających problemy z zaległym abonamentem RTV. Zdaniem RPO częściowo tej sytuacji winna jest sama Poczta Polska. Kiedy emeryci bronią się argumentem, że wyrejestrowali odbiornik i nie muszą płacić, to wymaga się od nich przedstawienia dokumentów potwierdzających ten fakt, co nie jest takie proste. Najczęściej bowiem upłynęło wiele lat i takich dokumentów emeryt już nie posiada.

RPO zauważył również problem nienależytego wywiązywania się przez Pocztę Polską z obowiązku przewidzianego w rozporządzeniu ministra transportu z 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Przewiduje ono, że dowody zarejestrowania odbiorników mogą stanowić: wniosek o rejestrację lub zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi. Jednocześnie rozporządzenie reguluje, że dowody zarejestrowania odbiorników w formie imiennej książeczki opłaty abonamentowej zostaną w ciągu 12 miesięcy od dnia jego wejścia w życie z urzędu zastąpione indywidualnym numerem identyfikacyjnym. O nadaniu tego numeru poczta miała pisemnie powiadomić użytkownika. Tymczasem wiele osób w ogóle nie dostało informacji w tej sprawie, a mimo to przeciwko nim prowadzi się egzekucję. O tym zaś, że taki numer został im nadany, dowiadują się z wezwania do zapłaty zaległości. Kiedy zaś zwracają się do poczty z prośbą o przedstawienie dowodu doręczenia zawiadomienia, czyli dowodu zarejestrowania odbiornika, poczta nie chce tego robić.

Czeka się i czeka

Od kilku lat KRRiT jest zasypywana wnioskami, i to nie tylko od seniorów.

– W latach 2009–2014 wpłynęło ich w sumie 190 tys. Tylko w tym roku podjęliśmy 18 100 decyzji, w tym 2362 odnośnie do seniorów powyżej 75. roku życia – tłumaczy Katarzyna Twardowska z KRRiT.

Siłą rzeczy więc na rozpatrzenie swojej sprawy czeka się kilka lat. Państwo Barbara i Tadeusz D. z warszawskiego Mokotowa czekają już dwa lata.

– Wnieśliśmy pismo i cisza, jak kamień w wodę – mówi Tadeusz D.

– Wiemy o tym problemie, KRRiT dostała na rozpatrzenie wniosków dodatkowe środki i etaty. Powinno być szybciej – tłumaczy poseł Śledzińska-Katarasińska.

etap legislacyjny: trafi do Senatu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA