fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

Nowi eksperci w SSW

Adobe Stock
Szeregi SSW Pragmatic Solutions wzmocniło dwóch doświadczonych prawników, corporate finance manager i dyrektor operacyjny. Wszyscy czterej eksperci zajmują wysokie stanowiska i będą rozbudowywać kluczowe obszary biznesowe firmy.

Mateusz Chmielewski jest radcą prawnym i angielskim solicitorem oraz partnerem w SSW. Jego główną specjalizacją są aspekty prawne rynków kapitałowych, oraz transakcje fuzji i przejęć (M&A). Doradzał polskim oraz międzynarodowym spółkom i instytucjom finansowym w związku z prywatnymi i publicznymi ofertami akcji, emisjami obligacji (w tym m.in. high-yield), a także w zakresie programów emisji obligacji średnioterminowych. W obszarze M&A specjalizuje się zarówno w transakcjach na rynku publicznym, jak i prywatnym.

Zanim dołączył do SSW, pracował w czołowych kancelariach prawnych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Singapurze. Swoje doświadczenie zdobywał także, jako dyrektor departamentu prawnego, w jednym z największych polskich banków.

Łukasz Grenda - radca prawny i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, partner w SSW. Posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarówno z pozycji syndyka, zarządcy, jak i pełnomocnika. Był likwidatorem spółek Skarbu Państwa na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa. W ramach prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych realizował największe rynkowe sprzedaże aktywów. Prowadził również rozwiniętą działalność gospodarczą z pozycji podmiotu znajdującego się w stanie niewypłacalności. Poza nowymi partnerami do zespołu SSW Pragmatic Solutions dołączyli:

Tomasz Ataman objął nowo utworzone stanowisko dyrektora operacyjnego w SSW. Tomasz jest liderem z doświadczeniem w strategicznym zarządzaniu organizacjami i operacjami zarówno w Polsce, jak i w środowisku międzynarodowym. Zarządzał regionalnymi organizacjami zatrudniającymi ponad 300 osób, świadczącymi profesjonalne usługi w całej Europie. Pracując w globalnych firmach doradczych zdobył doświadczenie przywódcze we wdrażaniu kluczowych i kompleksowych zmian ukierunkowanych na ulepszanie funkcjonowania i rozwój firmy. Swoje kompetencje w zakresie transformacji organizacji i procesów oraz wdrażania rozwiązań zarządczych i technologicznych będzie wykorzystywał zarówno na potrzeby wewnętrzne SSW, jak i w ramach projektów klienckich. Tomasz jest również biegłym rewidentem i członkiem PIBR.

Michał Trzęsimiech jest corporate finance managerem w zespole SSW Finance. Jego główną specjalizacją jest doradztwo transakcyjne, w tym finansowe due diligence. Brał udział w wielu transakcjach fuzji i przejęć (M&A) dotyczących podmiotów z różnych branż, pracując zarówno dla inwestorów strategicznych, jak i funduszy private equity. Zajmował się dywersyfikacją i pozyskiwaniem nowych źródeł finansowania przedsiębiorstw, m.in. z branży fintech.

Posiada doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej. Doradzał przy pozyskiwaniu finansowania, a także budował modele finansowe. Sprawował również nadzór nad portfelem inwestycji zagranicznych. Zanim dołączył do SSW, zdobywał doświadczenie w działach doradztwa transakcyjnego firm z tzw. wielkiej czwórki. Jest członkiem ACCA.

„Skala i tempo rozbudowy naszej firmy konsekwentnie oddają kierunek biznesowy, w którym podążamy. Nadal rozbudowujemy kompetencje prawnicze w wybranych wyspecjalizowanych obszarach, a z drugiej strony poszerzamy zakres usług o doradztwo biznesowe, technologiczne, finansowe czy księgowe." – stwierdza Barbara Lenarcik, dyrektor marketingu i rozwoju biznesu w SSW Pragmatic Solutions.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA