fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Spór o decyzję środowiskową dla inwestycji na obszarze „Cystersów" w Krakowie - wyrok WSA

AdobeStock
Błąd samorządowego kolegium odwoławczego spowodował, że spór o decyzję środowiskową nie został rozstrzygnięty.

W 2018 r. prezydent Krakowa ustalił na wniosek spółki-inwestora środowiskowe uwarunkowania dla zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej na terenie dawnej bazy PKS na obszarze „Cystersów" w Krakowie. Stwierdził, że jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a wykonany raport oddziaływania na środowisko nie budzi zastrzeżeń.

Inwestycji sprzeciwili się okoliczni mieszkańcy. Po wspólnocie mieszkaniowej, która jako pierwsza odwołała się od decyzji prezydenta Krakowa, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zaczęły napływać następne skargi. Mieszkańcy uważali, że inwestycja jest niezgodna z planem miejscowym dla obszaru "Cystersów" w zakresie infrastruktury, obsługi komunikacyjnej, ochrony zieleni.

Wytykali niewydolność planowanego układu komunikacyjnego, bezkrytyczne oparcie się na wadliwym, ich zdaniem, raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, sporządzonym przez spółkę. Wskazywano na niezapewnienie czynnego udziału społeczeństwa, nieodniesienie się do wszystkich wniosków i uwag, nieprzeprowadzenie rozprawy administracyjnej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie uznało wprawdzie większość zarzutów za nieuzasadnione, lecz mimo to uchyliło decyzję prezydenta Krakowa i przekazało mu sprawę do ponownego rozpatrzenia. Kolegium stwierdziło, że z uwagi na wyraźny opór mieszkańców wobec inwestycji spodziewane natężenie ruchu komunikacyjnego i wycinkę drzew należy jeszcze raz przeanalizować kwestie podnoszone przez mieszkańców. Nie wyjaśniono bowiem istotnych okoliczności sprawy, zwłaszcza zgodności inwestycji z miejscowym planem. Nie oceniono też pod tym kątem raportu o oddziaływaniu na środowisko. Należało także skorzystać z możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej.

Do tej pory sprawa toczyła się utartym trybem, znanym chociażby z wielu spraw o decyzje środowiskowe. Satysfakcja mieszkańców z wygranej trwała jednak krótko. Spółka wniosła bowiem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sprzeciw od decyzji SKO. Zdaniem spółki w raporcie oddziaływania na środowisko precyzyjnie bowiem wskazano, że miejscowy plan dla obszaru „Cystersów" określa warunki zagospodarowania terenu. Nie jest zatem możliwa lokalizacja inwestycji w sposób odmienny od jego ustaleń.

Podkreślając, że nie jest zobowiązany zarzutami i wnioskami skargi, sąd przypomniał, że instytucja sprzeciwu od decyzji weszła w życie dopiero w 2017 r., w wyniku nowelizacji k.p.a. Stosując tę instytucję, WSA doszedł do wniosku, że uchylenie przez Kolegium decyzji prezydenta Krakowa i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpatrzenia było nieuzasadnione i naruszało przepisy k.p.a. Kolegium nie powinno bowiem uchylać wspomnianej decyzji, lecz samo rozpoznać sprawę merytorycznie, w razie potrzeby uzupełnić materiał dowodowy i wydać decyzję. Z tych wszystkich względów WSA uchylił decyzję Kolegium, zaskarżoną przez spółkę.

Z mocy tego wyroku SKO będzie ponownie rozpoznawać sprawę, a wydana przez nie decyzja będzie mogła być zaskarżona do sądu administracyjnego. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt: II SA/Kr 339/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA