fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Herb to domena rady

Herb gminy szczurowa
Fotorzepa, Piotr Guzik PG Piotr Guzik
Rada gminy nie może delegować na burmistrza uprawnień do określenia warunków używania symboli gminy.

Rada Miejska w Bełżycach podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli gminy Bełżyce. W regulaminie używania symboli stanowiących załącznik do uchwały postanowiono, że „w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem indywidualną decyzję co do konkretnych okoliczności i warunków użycia symboli Gminy Bełżyce i insygniów organów gminy podejmuje burmistrz Bełżyc".

Wojewoda lubelski zakwestionował ten zapis jako podjęty bez podstawy prawnej. Stwierdził, że z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym wynika wyłączna kompetencja rady do określania zasad używania herbu gminy. W użytym w tym przepisie pojęciu „sprawy" mieści się również „określanie zasad".

Skoro więc przepis ustawy zawiera delegację dla rady, to rada nie może tych kompetencji scedować na burmistrza. Uchwała, jako akt wykonawczy oparty na ustawie, nie może zawierać subdelegacji kompetencji. Burmistrz zatem nie może podejmować czynności, które należą do sfery uchwałodawczej, gdyż byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze.

Jeżeli wolą rady miejskiej jest unormowanie omawianego zagadnienia, to powinna to zrobić w sposób zupełny. Treść kwestionowanego postanowienia stanowi zaś subdelegację na burmistrza upoważnienia do określenia warunków używania symboli gminy.

Wojewoda lubelski przypomniał, że uchwała jako akt prawa miejscowego powinna być zredagowana w sposób precyzyjny i czytelny, by dla przeciętnego adresata była zrozumiała. To znaczy, aby adresat danego przepisu wiedział, w jaki sposób ma się zachować, i nie miał żadnych wątpliwości, jaką regułę postępowania wyznacza dany przepis, a organ go stosujący (burmistrz jako organ wykonawczy) wiedział, w jaki sposób go zinterpretować.

numer interpretacji: PN II.4131. 156.2016

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA