fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Uchwała o utworzeniu centrum medycznego nie narusza interesu prawnego mieszkańców - wyrok NSA

123RF
Utworzenie szpitala w formie spółki z o.o. nie narusza interesu prawnego lub uprawnień mieszkańców.

Naczelny Sąd Administracyjny oddali kasację wniesioną przez Stowarzyszenie Alternatywa Obywatelska w Łańcucie. Rozpatrywana sprawa dotyczyła skargi, jaką stowarzyszenie wniosło na uchwałę Rady Powiatu Łańcuckiego (z 17 lutego 2009 r.) dotyczącą utworzenia Centrum Medycznego Spółka z o.o. W ocenie NSA stowarzyszenie nie wykazało w badanej sprawie, że zaskarżona przez nie uchwała narusza interes prawny jego lub interes jego członków.

– Artykuł 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym służy do obrony interesu prawnego bądź uprawnienia naruszonego przez uchwałę czy zarządzenie wydane przez organy powiatu – tłumaczył Zdzisław Kostka, sędzia NSA. – Zaskarżona uchwała dotyczy natomiast takich kwestii i spraw, które niczyjego interesu prawnego naruszyć nie mogą, co wykazał już sąd pierwszej instancji – argumentował sędzia.

W ocenie NSA potwierdzają to także wcześniejsze orzeczenia oddalające skargi osób fizycznych na uchwałę Rady Powiatu Łańcuckiego z 17 lutego 2009 r.

– Skoro uchwała w sprawie utworzenia Centrum Medycznego działającego w sferze ochrony zdrowia nie narusza interesu prawnego mieszkańców, to tym bardziej nie może naruszać uprawnienia stowarzyszenia, które przecież, nie będąc osobą fizyczną, ze świadczeń zdrowotnych korzystać nie może – podkreślał sędzia.

NSA odniósł się także do sformułowanych zarzutów skargi kasacyjnej, z których wynikało, że została wniesiona w interesie publicznym. Wskazał, że do obrony interesu publicznego art. 87 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym się nie nadaje. NSA podniósł ponadto, że takiej skargi „w interesie publicznym" stowarzyszenie wnieść nie mogło.

– Do tego, aby chronić interes publiczny, powołane są inne podmioty, w szczególności wojewoda oraz prokurator – wyjaśniał sędzia.

NSA odparł także zarzut złej reprezentacji rady powiatu w rozpatrywanej sprawie (pełnomocnika umocował do działania starosta, a nie rada).

– W orzecznictwie powszechnie się przyjmuje, że w sprawach dotyczących skarg na uchwałę rady powiatu ta może być reprezentowana przez pełnomocnika ustanowionego przez starostę – wskazał sędzia Kostka.

sygnatura akt: II OSK 2865/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA