fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zajmowanie się cudzymi sprawami wymaga staranności

Adobe Stock
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia może polegać na podejmowaniu różnych działań tak faktycznych, jak prawnych. W ostatnim pojęciu mieszczą się nie tylko czynności prawne, zarówno dwustronne, jak i jednostronne, ale także czynności procesowe.

Kto bez zlecenia prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, i zgodnie z jej prawdopodobną wolą, a przy prowadzeniu sprawy obowiązany jest zachowywać należytą staranność (art. 752 k.c.).

W prawie cywilnym zasadą jest, że nie można ingerować w sferę cudzych spraw osobistych i majątkowych bez odpowiedniego upoważnienia osoby zainteresowanej, które wynika z ustawy, umowy, orzeczenia właściwego organu czy jednostronnej czynności prawnej. Co do zasady ingerencja w cudzą sferę prawną bez podstawy normatywnej jest działaniem bezprawnym, którego skutki należy oceniać według norm regulujących w szczególności czyny niedozwolone lub bezpodstawne wzbogacenie.

Zatem instytucja negotiorum gestio musi być postrzegana jako wyjątek od zasady niedopuszczalności ingerencji w sferę praw innej osoby, która w różnych sytuacjach życiowych może być pożądana, użyteczna, a niekiedy nawet niezbędna. Pełni ona rolę ochronną wobec zainte...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA