fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spadki i darowizny

Zwolnienie z podatku od darowizn

Fotolia.com
Darowizna od matki dla córki przekazana na rachunek zięcia nie pozbawia prawa do zwolnienia podatkowego.

Obecnie darowizny w kręgu najbliższej rodziny korzystają z bardzo dużych preferencji. Żeby nie zapłacić ani złotówki podatku bez względu na wartość darowizny wystarczy spełnienie kilku warunków. Niestety, fiskus bardzo restrykcyjnie podchodzi do przepisów o nielimitowanym zwolnieniu z daniny dla darowizn wśród najbliższych. Na taką wykładnię na szczęście nie godzą się sądy administracyjne. Potwierdza to jedno z ostatnich orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W sprawie chodziło o 75 tys. zł darowizny dla córki od matki. Żeby skorzystać z pełnego zwolnienia darowizny z daniny, musi ona zostać przelana na konto. I tak się stało. Problemem okazało się jednak to, że pieniądze od matki dla córki trafiły na konto zięcia.

Nie ten rachunek

W tej sytuacji fiskus uznał, że podatniczka nie spełniła warunków do skorzystania z nielimitowanego zwolnienia. W konsekwencji zażądał prawie 4 tys. zł podatku.

Kobieta nie zgadzała się, że przekazanie środków pieniężnych ma nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy obdarowanego. Fiskus nie zmienił zdania. Obdarowana też nie dawała za wygraną. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie twierdziła, że w przypadku gdy nie posiada odrębnego konta, a przedkłada potwierdzenie przekazania pieniędzy na rachunek męża, spełnia warunki zwolnienia.

Krakowski WSA uwzględnił jej skargę. Zauważył, że rozstrzygnięcie fiskusa wynika z zastosowania reguł ścisłej wykładni językowej. Tymczasem w przypadku spornych regulacji nie należy abstrahować od wykładni celowościowej, tj. ochrony interesów majątkowych rodziny. Uznał, że zwolnienie się należy. Zwłaszcza, że między małżonkami istnieje wspólność majątkowa, a podatniczka jest pełnomocnikiem do rachunku męża.

Ochrona rodziny

Ostatecznie z rygorystycznym podejściem fiskusa nie zgodził się też NSA. Także w jego cenie wykładni spornego warunku nie może sprowadzać do szukania sensu poszczególnych wyrazów, lecz kierować się celem regulacji prawnej.

Ten społeczny cel to ochrona interesów majątkowych rodziny. Jak podkreśliła sędzia NSA Jolanta Sokołowska, wymóg udokumentowania przekazania darowizny ma charakter techniczny. I choć NSA podkreślił, że każdą sprawę należy oceniać indywidualnie, jego zdaniem w przypadku podatniczki warunki do skorzystania ze zwolnienia były spełnione. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt: II FSK 2104/15

OPINIA

Marek Isański, założyciel i prezes Fundacji Praw Podatnika

Sporny przepis to typowy przykład bylejakości ustawodawczej. Już tylko z tego powodu powinien być dawno zmieniony. Celem ustawodawcy była walka z ukrywaniem dochodów z nieujawnionych źródeł, a w praktyce tej funkcji nie spełniał. Wskutek jego błędnej, antyobywatelskiej interpretacji wielu uczciwych ludzi zapłaciło nienależny podatek. Wyrok to zmienia w jednej sprawie. Czy da szanse innym, gdy sformułowanie przepisu jest sprzeczne z jego funkcją, co dotyczy np. setek ofiar ulgi meldunkowej? Trudno ocenić. Na pewno wyrok NSA to dowód na konieczność wdrożenia procedur umożliwiających zwrot niesłusznie pobranych danin.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA