fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sprawy administracyjne: lepiej nie zwlekać ze złożeniem odwołania lub skargi do sądu administracyjnego

AdobeStock
Jeśli zależy nam, żeby sprawa administracyjna szybko trafiła na sądową ścieżkę, to nie zwlekajmy z odwołaniem czy skargą do sądu administracyjnego.

Na załatwienie każdej sprawy, także tej urzędowej, potrzebny jest czas. Jeśli jednak rozstrzygnięcie okaże się nie po naszej myśli, warto od razu działać. Odpowiednia strategia kwestionowania decyzji może spowodować, że sprawa szybciej trafi do sądu.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego – analogiczne rozwiązania przewidziano w ordynacji podatkowej – co do zasady organ administracji doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Większość pism urzędowych jest wysyłana pocztą listem poleconym. Gdy adresata nie ma w domu, listonosz wrzuca do skrzynki awizo.

Czytaj także:

Co warto wiedzieć o sprawach przed sądami administracyjnymi

Na posiedzeniu niejawnym spór można rozstrzygnąć szybciej

Gdy sprawa utknęła w urzędzie, warto interweniować

Rozprawa nie lepsza, a czeka się na nią dłużej

Poczta przechowuje pismo przez 14 dni w swojej placówce. W praktyce przesyłka jest dwukrotnie awizowana. Podobna procedura obowiązuje, gdy pismo doręcza pracownik urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.

Większość spraw administracyjnych załatwiana jest decyzją, którą doręcza się na piśmie, a we wskazanych przypadkach także za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na odwołanie od niej strona ma 14 dni od dnia doręczenia.

W praktyce więc, jeżeli spodziewamy się jakiegoś istotnego pisma z urzędu, np. decyzji, która ma przyjść pocztą, to warto regularnie zaglądać do skrzynki pocztowej. Bo gdy zależy nam na czasie, a decyzja okaże się dla nas niekorzystna, niezwłoczne podjęcie jej z poczty pozwala szybciej złożyć od niej odwołanie. Czekając do ostatniego dnia z odbiorem, tracimy niepotrzebnie czas.

To samo dotyczy decyzji odwoławczej, od której można już wnosić skargę do sądu administracyjnego. Termin na zaskarżenie decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego to 30 dni od jej doręczenia.

To, jak szybko sporem zajmie się sędzia, może także zależeć od sposobu wniesienia odwołania czy skargi. Nadanie ich tradycyjnie listem poleconym na poczcie znów oznacza stratę kilku dni. Lepszym rozwiązaniem może okazać się w tym przypadku złożenie pisma bezpośrednio w urzędzie czy sądzie.

Dobrym sposobem jest także korzystanie z elektronicznych środków komunikacji przewidzianych w procedurach.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA