Sędziowie i sądy

Sędziowie Sądu Rejonowego w Warszawie sprzeciwili się decyzji ministra Ziobry o wymianie prezesów

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Sprzeciw wobec sposobu odwołania prezesa i wiceprezesów Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wyraziło w uchwale Zebranie Sędziów tego Sądu. Krytycznie oceniono też powoływanie nowych prezesów i wiceprezesów bez jakiegokolwiek udziału sędziowskiego samorządu.

Uchwała została podjęta 23 maja, ale dopiero wczoraj opublikowała ją "Iustitia".

Sędziom z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy nie podoba się sposób odwołania dotychczasowego prezesa i wiceprezesów przed upływem ich kadencji.

- Przerywanie przez Ministra Sprawiedliwości kadencji prezesów i wiceprezesów sądów na podstawie nietransparentnych przesłanek, bez udziału organów samorządu sędziowskiego jest działaniem wpływającym negatywnie i destrukcyjnie na niezależność sądów, prowadzącym do sprzecznego z Konstytucją pełnego podporządkowania sądów władzy wykonawczej - napisali sędziowie.

Podkreślają, że decyzja o przerwaniu kadencji prezesa i wiceprezesów ich  Sądu nie została w ogóle podana do wiadomości opinii publicznej.

Sędziowie z Warszawy ubolewają, że powoływanie nowych prezesów i wiceprezesów odbywa się bez jakiegokolwiek współudziału samorządu sędziów. Przypominają orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, w którym podkreślono, że dla utrzymania zasady podziału i równowagi władz niezbędne jest wyposażenie organów przedstawicielskich środowiska sędziowskiego w prawo udziału w procesie obsady stanowisk w sądach powszechnych.

- Obawiamy się, że podejmowane działania spowodują wprowadzenie na stałe do apolitycznego dotąd sądownictwa praktyki powyborczej – cyklicznej, w pełni pozamerytorycznej wymiany kadr – od której polskie sądy były dotychczas wolne - czytamy w uchwale.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL