Sędziowie i sądy

Wzrost zarobków dla pracowników sądów i urzędników

AdobeStock
Wynagrodzenia zasadnicze przysługujące urzędnikom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości określone są oparciu o odpowiednie tabele.

W życie wchodzą właśnie zmiany w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury.

Wraz z nowelą rozporządzenia pojawia się też nowa tabela wynagrodzenia zasadniczego przysługującego urzędnikom i pracownikom sądów i prokuratury. I tak dla stanowisk samodzielnych przewidziano widełki od 2100 zł do 12 tys. zł; dla stanowisk wspomagających – od 2100 do 7 tys. zł. Stażysta ma zarabiać w granicach od 2100 do 3 tys. zł. Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej zamknięto w kwotach od 2100 zł do 4 tys. zł. Choć rozporządzenie dziś wchodzi w życie, to wyższe kwoty będą naliczone z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 r. Do tej pory dolna granica widełek wynosiła 2 tys. zł.

Minister podał też wymogi dla stanowisk samodzielnych w sądach. I tak, główny księgowy będzie zatrudniany według przepisów odrębnych, ale już zastępca głównego księgowego musi mieć wykształcenie wyższe: studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie, na kierunku związanym z ekonomią.

Od protokolanta sądowego i starszego protokolanta wymagane jest wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny oraz umiejętność obsługi komputera (w tym biegłe pisanie). Inspektor ochrony danych musi legitymować się wykształceniem wyższym na poziomie studiów drugiego stopnia.

Podstawa prawna: rozporządzenie z 16 maja 2018 r. DzU z 24 maja 2018 r., poz. 1001

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL