fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Marcin Mrowicki: Areszty – wciąż bez zrozumienia

Aresztowanie
Areszty stosowane są zbyt pochopnie
Adobe Stock
Rozstrzygnięcia Trybunału dodają argumentów trwającej debacie.

We wrześniu zakomunikowano Polsce kolejną sprawę dotyczącą praworządności, tym razem chodziło o sędziego Igora Tuleyę (Tuleya p. Polsce, skarga nr 21181/19), który podpadł władzy m.in. uchyleniem postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania karnego w sprawie wykluczenia z obrad posła Michała Szczerby z PO i przeniesienia obrad do Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Sędzia w swojej skardze zarzucił naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego (art. 8 konwencji). Uważa, że jego reputacja jako sędziego została podważona w wyniku wszczęcia przeciwko niemu siedmiu postępowań dyscyplinarnych, przy czym większość pozostaje w stadium czynności wyjaśniających. Postępowania te miały również zmniejszyć jego autorytet orzeczniczy. Zarzucał, że sposób ich prowadzenia był nieproporcjonalny do zdarzeń, z którymi miały być one związane. Postępowania te rzucają wątpliwość na kompetencje zawodowe skarżącego jako sędziego, jak również na jego obiektywność i niezależność....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA