fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Radcowie

Radcowie: brakuje gwarancji dostępu do prawnika na początku postępowania karnego

123RF
Krajowa Rada Radców Prawnych w wydanym właśnie stanowisku zwróciła uwagę na brak gwarancji dostępu do prawnika na początku postępowania karnego.

Dokładnie 27 listopada 2016 r. upłynął czas na implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z 22 października 2013 r. w sprawie dostępu do adwokata w postępowaniu karnym.

Radcowie w wydanym właśnie stanowisku zwracają uwagę, że powyższa regulacja obliguje Polskę do wprowadzenia rozwiązań, które:

- ?zapewnią mechanizmy gwarantujące właściwe, zrozumiałe pouczenie o prawie do obrony, w tym o konsekwencjach zrzeczenia się tego prawa,

- ?faktycznie zapewnią efektywny dostęp do obrońcy, w tym poprzez przekazanie osobie zatrzymanej danych kontaktowych do obrońców,

- ?zmienią regulacje dotyczące kontaktów z obrońcą, a w szczególności poufności tych kontaktów i zagwarantowanie kontroli sądowej ich ewentualnego ograniczenia.

-Po bezskutecznym upływie terminu implementacji dyrektywy organy krajowe są zobowiązane do jej bezpośredniego stosowania. Jednakże nowelizacja przepisów, w szczególności kodeksu postępowania karnego, jest konieczna, aby osiągnąć unijne standardy – czytamy w stanowisku.

Podnosi się w nim, iż brak gwarancji prawa do obrony może skutkować uwzględnianiem skarg naszych obywateli w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, a także rodzić obawy, czy orzeczenia polskich sądów w sprawach karnych będą przez sądy europejskie respektowane wobec braku gwarancji rzetelnego procesu.

Prawo do rzetelnego procesu i prawo do obrońcy jest jednym z podstawowych praw człowieka. Dlatego apelujemy do rządu o jak najszybsze rozwiązanie tego problemu – mówi Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA