fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Ziobro złożył kasację do Sądu Najwyższego w sprawie wpisu do rejestru pedofilów

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Zbigniew Ziobro uważa, że wpis danych pedofila do rejestru ma chronić obywateli przed sprawcami najcięższych przestępstw seksualnych.

Minister sprawiedliwości w kasacji do Sądu Najwyższego chce zmiany orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 czerwca 2018 r. Sąd ten zmienił postanowienie SO i nie umieścił w rejestrze danych skazanego na 8,5 roku więzienia za gwałt na dziecku poniżej 15 lat. Zmiana orzeczenia pierwszej instancji i odstąpienie od wpisu do rejestru nastąpiły w wyniku zażalenia złożonego przez obrońcę skazanego.

Czytaj także:

Uzasadnienie SA było mocne: sąd ocenił, że zasady funkcjonowania publicznego rejestru są nadmierną i sprzeczną z zasadą proporcjonalności ingerencją państwa (ustawodawcy) w prawa i wolności człowieka zagwarantowane w art. 8 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Sąd stwierdził też, że przedstawiony stan prawny obligował do odmowy zastosowania przepisów aktu prawa krajowego pozostających w sprzeczności z mającymi pierwszeństwo w zastosowaniu postanowieniami aktu prawa międzynarodowego.

Odmawiając zamieszczenia danych skazanego, oparł swoje stanowisko na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

W ocenie sądu skazany i jego obrońca nie wykazali, aby wystąpiły wyjątkowe okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie zamieszczenia jego danych w rejestrze ze względu na dobro małoletniego pokrzywdzonego. Sąd nie zakwestionował również zasadności umieszczenia danych w rejestrze z dostępem ograniczonym czy też w rejestrze publicznym.

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodził się Zbigniew Ziobro. Uważa, że wyrok został wydany z rażącym naruszeniem przepisów. Jego zdaniem błędny jest pogląd, że umieszczenie danych skazanego w rejestrze dostępnym bez ograniczeń pozostaje w sprzeczności z art. 8 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Przypomina, że rejestr ma służyć nie tylko interesom państwa i wykrywaniu przestępczości seksualnej, ale także ochronie obywateli przed sprawcami szczególnie dotkliwych z uwagi na sposób działania sprawcy, młody wiek pokrzywdzonych lub ich nieporadność przestępstw seksualnych.

Sygnatura akt: II AK 60/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA