fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Konfiskata rozszerzona: RPO chce poprawek w kodeksie karnym

Fotorzepa, Rafał Guz
Adam Bodnar pisze do przewodniczącego sejmowej Komisji Ustawodawczej posła Marka Asta o niekonstytucyjności niektórych rozwiązań noweli kodeksu karnego.

Wniosek dotyczy projektu wprowadzającego do polskiego prawa instytucję konfiskaty rozszerzonej. Co kwestionuje rzecznik? Między innymi art. 44a § 5 kodeksu karnego. Wprowadza on zastrzeżenie, że przepadku przedsiębiorstwa nie można orzec, jeśli „szkoda wyrządzona przestępstwem lub wartość ukrytej korzyści nie jest znaczna wobec rozmiaru działalności przedsiębiorstwa".

Zdaniem RPO takie sformułowanie jest nieprecyzyjne i niewystarczające do zabezpieczenia stosowania zasady proporcjonalności przy ewentualnym orzekaniu przepadku przedsiębiorstwa. Zastrzeżenia rzecznika budzi także proponowana możliwość ustanowienia zabezpieczenia na przedsiębiorstwie na poczet ewentualnego przyszłego przepadku poprzez wprowadzenie zarządu przymusowego. Zdaniem rzecznika niejasne są przepisy wprowadzające możliwość dokonania zabezpieczenia na przedsiębiorstwie należącym do podmiotu zbiorowego.

Negatywnie ocenia on też dwa przepisy (45a k.k. i art. 43a k.k.s.) przewidujące możliwość orzeczenia przepadku w razie umorzenia postępowania ze względu na śmierć sprawcy lub jego niewykrycie, a także zawieszenia postępowania spowodowanego jego chorobą psychiczną lub inną ciężką.

– Takie rozwiązanie narusza konstytucyjnie gwarantowane prawa spadkobierców mienia, którego przepadek orzeczono, wprowadza bowiem odpowiedzialność zbiorową (spadkobiercy nieuczestniczący w żaden sposób w przestępczym procederze odpowiadają swoim majątkiem za czyn spadkodawcy), niedopuszczalną na gruncie prawa karnego – uzasadnia Adam Bodnar.

etap legislacyjny: czeka na pierwsze czytanie

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA