fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawnicy

Rekrutacja na stanowisko dyrektora KSSiP

Fotorzepa, Piotr Guzik
Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania na piśmie zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

- listu motywacyjnego obejmującego przedstawienie wizji rozwoju Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;

- życiorysu, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o osiągnięciach zawodowych lub naukowych;

- kopii dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe lub naukowe;

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości lub przesłać listem poleconym na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, w zamkniętej kopercie z adnotacją „w sekretariacie nie otwierać", w terminie do dnia 14 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Sprawiedliwości).

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA