fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Można dostać 500+ na dziecko w poprawczaku - wyrok

AdobeStock
Jeśli rodzic pokrywa część kosztów utrzymania dziecka, może otrzymać świadczenie wychowawcze.

Rozpatrywana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny sprawa dotyczyła kobiety, która utraciła prawo do 500+, po tym jak jej syn został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Kobieta wciąż ponosiła część kosztów jego utrzymania – kupowała mu ubranie, podręczniki, środki czystości, płaciła za wyżywienie i zabierała do domu na przepustki, gdzie utrzymanie syna spoczywało na jej barkach. Odwołała się od niekorzystnej decyzji. Bezskutecznie.

Samorządowe kolegium odwoławcze argumentowało, że świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Skierowane jest do osób, które sprawują opiekę nad potomkiem. Małoletni przebywający w młodzieżowym ośrodku wychowawczym nie mieszkają wspólnie z rodzicami, a więc nie są przez nich wychowywani.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Do tej ostatniej zaliczany jest młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Kobieta złożyła więc skargę do sądu administracyjnego, a ten uchylił niekorzystną dla niej decyzję. Uzasadnił, że świadczenie rzeczywiście nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ale tylko wtedy, gdy zapewnia on nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Koszty utrzymania nie sprowadzają się zaś wyłącznie do wyżywienia i noclegu. Pod pojęciem „pełne utrzymanie" mieści się zaspokojenie wszystkich uzasadnionych podstawowych potrzeb życiowych dziecka. Należą do nich zapewnienie stosownego do pór roku ubrania, obuwia, środków czystości, przyborów szkolnych, a także dojazdów.

Sąd przytoczył treść zaświadczenia dyrektora ośrodka, w którym przebywał syn skarżącej. Wynikało z niego, że rodzice rzeczywiście zaspokajają wiele potrzeb materialnych wychowanków. Sąd nie miał więc wątpliwości – nie ma powodu, by odmówić świadczenia wychowawczego.

Sygnatura akt: II SA/Po 183/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA