fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Ulga rehabilitacyjna w PIT: jak niepełnosprawny może obniżyć swój podatek

Adobe Stock
Wydatki na rehabilitację oraz rzeczy ułatwiające wykonywanie codziennych czynności odliczymy od rocznego dochodu. Dzięki temu zapłacimy niższy PIT.

Ulgę na rehabilitację musimy sami wpisać do zeznania. Nie znajdziemy jej w przygotowanym przez skarbówkę e-PIT.

Jak to zrobić? Najpierw wypełniamy część B załącznika PIT/O, potem przenosimy ulgę do rocznej deklaracji.

Preferencja jest dla niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wydatki na rehabilitację odliczą bowiem także ci, którzy utrzymują osoby niepełnosprawne. Chodzi o współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, rodziców współmałżonka, ojczyma, macochę, zięciów i synowe.

Czytaj też:

Rozlicz przeróbkę mieszkania i auta

Lepiej zachować dowody zakupów

Pamiętajmy jednak, że dochody osób utrzymywanych nie mogą przekroczyć rocznego limitu (w 2019 r. wynosi 13 200 zł).

Potrzebne orzeczenie

Z ulgi można skorzystać, jeśli osoba, której dotyczy wydatek, posiada:

- orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

- decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo socjalną, lub

- orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy także tych, którzy nie ukończyli 16. roku życia).

Lekarstwa i samochody

Co można odliczyć od dochodu? Wydatki na:

- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz domów, przystosowanie samochodów oraz zakup i naprawę indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, a także zakup pomocy szkoleniowych,

- używanie samochodu osobowego,

- lekarstwa, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna je stosować,

- pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, leczenie w uzdrowiskach, zabiegi, wyjazdy dzieci na kolonie i obozy,

- przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, przejazdy związane z pobytem w zakładach leczniczych, na koloniach i obozach,

- przewodników dla niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,

- opiekę pielęgniarską oraz pomoc tłumacza migowego, utrzymanie specjalnie wyszkolonego psa asystującego.

Szczegółowy katalog wydatków premiowanych ulgą jest w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Analizując zasadność odliczenia, przede wszystkim musimy ustalić, czy zakupy służą rehabilitacji danej osoby i są związane z jej dolegliwościami.

Pamiętaj o limitach

Większość wydatków na rehabilitację odliczymy w całości. Niektóre są jednak limitowane. Z opłat na przewodnika, psa i używanie samochodu osobowego wykorzystamy tylko 2280 zł.

Limit jest też na leki. Przy ich zakupie możemy odliczyć tylko wydatki przekraczające 100 zł miesięcznie.

Przykład:

Pan Kowalski ma na utrzymaniu niepełnosprawnego syna. W grudniu kupił przepisane przez lekarza lekarstwa za 240 zł. Może obniżyć dochód o 140 zł.

Z ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy płacący liniowy PIT ani rozliczający się w formie karty podatkowej.

Każdy rodzic ma prawo do odpisu

Jeśli oboje rodzice łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, każdemu z nich przysługuje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokości faktycznie poniesionego wydatku. Bez względu na to, czy są w związku małżeńskim, czy też nie. Przy rozliczaniu wydatków ograniczonych kwotowo, np. na używanie samochodu osobowego, każdy rodzic ma odrębny limit. Tak wynika z broszury opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

Resort przypomina też, że można odliczyć całą kwotę z faktury, razem z VAT. Ulga jest także na wydatki poniesione za granicą. Do przeliczenia stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Oczywiście nie można odliczyć kosztów, które zostały podatnikowi zwrócone, np. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA