fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Darowizna na rzecz najbliższych: pieniądze przelane na konto sprzedającego nieruchomość a podatek

Fotolia.com
Córka nie zapłaci podatku, jeśli ojciec kupi jej nieruchomość, a pieniądze wpłaci na rachunek dotychczasowego właściciela.

Skarbówka zgadza się, że darowiznę można przekazać z pominięciem rachunku bankowego obdarowanego, wprost na konto osoby trzeciej. To wystarczy, by uniknąć podatku od spadków i darowizn. Członkowie najbliższej rodziny mogą w ten sposób sfinansować zakup mieszkania czy działki. Potwierdza to najnowsza interpretacja.

Z pytaniem zwróciła się podatniczka, której ojciec podarował 147 tys. zł na zakup nieruchomości. Na podstawie pisemnej umowy darowizna zostanie przekazana bezpośrednio na konta właścicieli nieruchomości wymienionych w tej umowie jako zapłata umówionej ceny sprzedaży.

W lipcu 2018 r. wnioskodawczyni podpisała akt notarialny, na mocy którego nabyła dwie działki wskazane w umowie darowizny. W tym samym dniu jej ojciec przelał pieniądze na rachunki bankowe zbywców nieruchomości. W listopadzie 2018 r. wnioskodawczyni złożyła w urzędzie skarbowym zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2). Zgłosiła w nim otrzymanie 147 tys. zł tytułem darowizny od ojca, załączając dyspozycję przelewu bezpośrednio na konto zbywców.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że to wystarczy, by kobieta uniknęła podatku. Spełnione zostały warunki zwolnienia. Przypomniał, że zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych (w tym przypadku wnioskodawczyni). Stawka daniny zależy od stopnia pokrewieństwa. Zgodnie z art. 9, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. opodatkowaniu podlega nabycie (od jednej osoby) o czystej wartości przekraczającej 9637 zł. Do I grupy zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Dyrektor KIS potwierdził, że wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Dotyczy ono nabycia darowizny przez: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Konieczne jest jednak spełnienie dwóch warunków:

– zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,

–udokumentowanie otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy.

Urząd skarbowy należy poinformować o darowiźnie, składając formularz SD-Z2.

Dyrektor KIS potwierdził, że warunek zgłoszenia jest spełniony także wtedy, gdy nabywca udokumentuje otrzymanie pieniędzy dowodem przekazania bezpośrednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytułem zobowiązania ciążącego na obdarowanym wobec osoby trzeciej. Przykładem jest zakup nieruchomości dla dziecka. Potwierdzają to orzecznictwo oraz wcześniejsze interpretacje podatkowe.

nr interpretacji: 0111-KDIB2-2.4015.18.2019.1.PB

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA