fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zajmowanie się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu - co mówi orzecznictwo

Adobe Stock
O tym, czy dana osoba zajmuje się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu, decydują każdorazowo okoliczności konkretnego zdarzenia. Zwracano na to uwagę wielokrotnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Jak wynika z wyroku Izby Karnej Sądu Najwyższego z 3 lipca 2019 r. (sygn. V KK 256/18) ustalenie, czy treścią danego obowiązku jest „zajmowanie się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą" innego podmiotu, musi być dokonywane w kontekście struktury organizacyjnej i faktycznych procedur podejmowania decyzji w ramach tego podmiotu, w szczególności wówczas, gdy ma on charakter jednostki organizacyjnej. Niekiedy bowiem samodzielność decyzyjna łączyć się będzie z obowiązkami, które analizowane w oderwaniu od wspomnianej struktury organizacyjnej mogą przybierać postać czynności jedynie przygotowujących formalne rozstrzygnięcie. Dzieje się tak w strukturach organizacyjnych, w których z uwagi na uwarunkowania prawne lub faktyczne podmiot formalnie uprawniony do podejmowania decyzji majątkowych nie kształtuje samodzielnie ich treści, ani też ich nie kontroluje. Tym samym osoba, która na podstawie stosunku prawnego zobowiązana jest do wykonywania tego typu czynności, w danych oko...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA