Damian Tokarczyk

Kodeks etyczny przedsiębiorstwa i aktualizacja systemu

Poszczególne elementy systemu zarządzania zgodnością winny tworzyć spójną całość, być kompatybilne i zintegrowane.

Compliance - podpis pod kodeksem etyki firmy to zbyt mało

Compliance, które jeszcze niedawno traktowane było po macoszemu, może stać się jedną z najważniejszych funkcji każdej organizacji gospodarczej i nie będzie ograniczać się do podpisania oświadczenia, że pracownicy zapoznali się z kodeksem etyki w organizacji.

Koronawirus: w czasie pandemii kary dla pracodawców mogą się mnożyć

Pracodawca, który narusza zakazy, nakazy lub ograniczenia związane z poruszaniem się czy aktywnością zawodową, ryzykuje ukaranie nie jedną, ale czasem kilkoma karami.

Kwarantanna: Za łamanie ograniczeń nawet więzienie

Złamanie zasad izolacji, nadzoru lub kwarantanny może się wiązać z odpowiedzialnością karną (w tym za wykroczenie) i administracyjną.

Zajmowanie się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu - co mówi orzecznictwo

O tym, czy dana osoba zajmuje się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innego podmiotu, decydują każdorazowo okoliczności konkretnego zdarzenia. Zwracano na to uwagę wielokrotnie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Sprawca seksualny bez etatu nie tylko w szkole

Do pracy z dziećmi nie wolno dopuścić osoby skazanej za przestępstwo na tle seksualnym. Kandydata musi prześwietlić tak samo placówka oświaty, jak też centrum handlowe czy szkoła językowa kierujące ofertę do niepełnoletnich.

Spór o TK: rozwiązywanie kryzysu konstytucyjnego – poradnik praktyczny

Komisja Europejska zakomunikowała, że polski rząd do poniedziałku powinien przyjąć środki realnie zmierzające do rozwiązania kryzysu konstytucyjnego wokół obsady i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.

Spór o TK: w czas sukcesów i kryzysu nikt nie lubi kompromisu

Z kryzysów prawnych należy szukać wyjścia prawnego, a nie kompromisu. To każdy prawnik powinien wiedzieć! Tymczasem w sporze o Trybunał rozstrzygnięcie prawne jest niezwykle proste, ale już niemożliwe do osiągnięcia, ponieważ w TK orzeka już dzisiaj dwóch sędziów, którzy w nim zasiadać nie powinni – piszą prawnicy Damian Tokarczyk i Krzysztof Stępiński.

Spór o Trybunał Konstytucyjny - kto ma rację

Na grupie 1013 dorosłych obywateli Polski panel badawczy Ariadna przeprowadził badanie dot. sporu o Trybunał Konstytucyjny.