fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

NSA: gminy mogły żądać podatku od nieruchomości

www.sxc.hu
Nawet jeśli właścicielami kabli oraz kanalizacji w wyniku umowy sprzedaży i leasingu zwrotnego stały się dwie firmy, obie musiały płacić podatek.

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenia korzystne dla gmin spierających się z firmami telekomunikacyjnymi o podatek od nieruchomości.

Rozerwana własność

Konkretnie chodzi o opodatkowanie kabli, które od wielu lat wywoływało spory podatników z gminami. Pierwotnie problemem było to, czy firmy telekomunikacyjne powinny traktować kable i rury, w których się one znajdują, jako całość do opodatkowania. Ostatecznie NSA uznał, że podatkowi od nieruchomości podlega całość.

W spornej sprawie sytuacja była jednak trochę inna. Co prawda też chodziło o opodatkowanie infrastruktury telekomunikacyjnej, ale w sytuacji, gdy miała ona dwóch właścicieli. W wyniku umowy sprzedaży i leasingu zwrotnego jedna firma stawała się właścicielem rur, a inna kabli.

Po tej operacji skarżąca spółka nie wykazała już do opodatkowania linii kablowych. Podkreśliła, że opodatkowaniu podlega całość techniczno-użytkowa. W jej ocenie skoro właścicielem kanalizacji, przez którą przebiegają linie kablowe, jest inny podmiot, linie te nie mogą zostać uznane za budowle podlegające podatkowi od nieruchomości.

I tak powstał spór, czy rozdzielenie własności infrastruktury telekomunikacyjnej miało wpływ na opodatkowanie.

Orzecznictwo sądów administracyjnych pierwszej instancji w tym zakresie okazało się niejednolite.

Ostatecznie jednak NSA opowiedział się za wykładnią korzystną dla samorządów. W jego ocenie rozdział własności kabli i kanalizacji nie oznacza, że te pierwsze nie podlegały opodatkowaniu. Kable telekomunikacyjne można uznać za część budowli podlegającej opodatkowaniu.

Dwóch podatników

Dlatego, jak tłumaczył sędzia NSA Jan Rudowski, podatnikiem podatku od nieruchomości w takiej sytuacji mógł być właściciel części budowli.

W ocenie NSA potwierdza to także nowelizacja, w wyniku której sporne obiekty nie podlegają już opodatkowaniu. Wyroki są prawomocne.

Opinia

Paweł Banasik, doradca podatkowy, lider Zespołu Podatku od Nieruchomości w Deloitte Doradztwo Podatkowe

Kwestia dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości kabli zlokalizowanych w kanalizacji kablowej stanowiącej własność innego podmiotu była już przedmiotem analizy w orzecznictwie. Na przykład NSA w orzeczeniu z 27 maja 2014 r. (II FSK 1498/12) wskazał, że kable zlokalizowane w kanalizacji kablowej należącej do innego właściciela nie stanowią całości techniczno-użytkowej z kanalizacją kablową. Komentowany wyrok prezentuje odmienne podejście. Oba poglądy mają swoje merytoryczne podłoże, więc kwestia ta będzie nadal budzić wątpliwości. Jedynym pocieszeniem może być to, że obecnie kabel w kanalizacji nie podlega podatkowi od nieruchomości.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA