fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska

Zmiany w wycince drzew na zabytkowej działce

123RF
Wojewódzki konserwator zabytków będzie wydawać zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów na działce wpisanych do rejestru zabytków.

Szykują się roszady w urzędach konserwatorskich. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z nim wojewódzkiego konserwatora zabytków powoływał będzie wojewoda tylko na wniosek generalnego konserwatora zabytków. Dziś organem zwierzchnim dla wojewódzkich konserwatorów jest wojewoda, a nadzór pełni minister dziedzictwa narodowego. Rząd chce to zmienić, bo jego zdaniem to generalny konserwator zabytków ponosi indywidualną odpowiedzialność za stan spraw w dziedzinie ochrony zabytków. Dlatego musi mieć większy niż dotychczas wpływ na dobór osób, którym powierza się stanowiska związane z nadzorowaną dziedziną. I tak będzie po zmianach.

Rząd chce także przyznawać tymczasową ochronę zabytkom w trakcie postępowania o wpis do rejestru zabytków lub na Listę Skarbów Dziedzictwa. W przypadku zabytku objętego tymczasową ochroną będzie obowiązywał zakaz podejmowania czynności, które mogłyby prowadzić do jego uszkodzenia lub zmiany wyglądu.

W projekcie zaproponowano również, aby w ewidencji gruntów i budynków ujawniana była informacja o rozpoczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru. Dzięki temu rozwiązaniu osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości będzie miała dostęp do pełnej informacji.

Projekt porządkuje też przepisy dotyczące wycinki drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Obecnie kwestie te regulują dwie ustawy – o ochronie przyrody oraz ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na ich podstawie trzeba uzyskać dwa zezwolenia: u konserwatora i w gminie.

W projekcie proponuje się, że zamiast dwóch pozwoleń na wycinkę drzew lub krzewów będzie wydawane jedno pozwolenie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotyczy to także prywatnych posesji

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA