fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ochrona środowiska

Wycinka w Puszczy Białowieskiej: Polska naruszyła unijne prawo - uważa rzecznik generalny przy TSUE

Puszcza Białowieska (fot. Magic Madzik)
Flickr
Prowadząc wycinkę w Puszczy Białowieskiej, Polska naruszyła unijne prawo - uznał rzecznik generalny przy Trybunale Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Opinia rzecznika może przesądzić o rozstrzygnięciu, które w tej sprawie zapadnie przed Trybunałem za kilka tygodni.

Decyzje z zakresu gospodarki leśnej dotyczące obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska przyjęte przez Polskę naruszają prawo Unii. Siłą rzeczy mogą doprowadzić do pogorszenia stanu terenów rozrodu gatunków chronionych - uznał Yves Bot, rzecznik generalny.

- Szczegółowo zapoznamy się z opinią rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak już w tej chwili mogę potwierdzić, że Polska zastosuje się do ostatecznego wyroku Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej – poinformował minister Henryk Kowalczyk w wydanym oświadczeniu.

Pozew przeciwko Polsce złożyła Komisja Europejska, która  uznała, że wycinka w Puszczy Białowieskiej nastąpiła z naruszeniem dwóch dyrektyw - siedliskowej i ptasiej. Zdaniem KE władze polskie nie upewniły się, iż wycinka, której celem było powstrzymanie gradacji kornika drukarza, nie będą wpływać  niekorzystnie na integralność obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Komisja zażądała wstrzymania wszelkich prac do czasu ogłoszenia wyroku pod groźbą sankcji finansowych. Polskie władze zastosowały się do nakazu i wstrzymały wycinkę w Puszczy Białowieskiej unikając w ten sposób wysokich kar.

Podczas wysłuchania w Trybunale Polska argumentowała, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by chronić ważne siedliska zwierząt. Jednak rzecznik generalny  Yves Bot  podzielił argumentację Komisji.

Opinie rzeczników generalnych są wydawane w skomplikowanych sprawach przed wydaniem orzeczenia przez sędziów Trybunału Sprawiedliwości. Nie muszą oni się nimi kierować, jednak praktyka wskazuje, że Trybunał zwykle orzeka zgodnie z tymi opiniami.

Ostateczne orzeczenie TSUE w sprawie wycinki w Puszczy Białowieskiej ma zapaść  w kwietniu tego roku.

 

 

- Polska jest państwem prawa, szanującym opinię rzecznika generalnegoię rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  – skomentował  opinię rzecznika generalnego minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Dodał, że Puszcza Białowieska jest dla Polski obszarem wyjątkowo cennym, a wszelkie dotychczasowe działania podejmowane były tylko z troski o zachowanie go w jak najlepszym stanie dla obecnych i przyszłych pokoleń.
 
Opinia rzecznika generalnego w sprawie C-441/17 Komisja / Polska
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA