fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Notariusze

Wyższa taksa notarialna za testamenty i pełnomocnictwa

123RF
Minister sprawiedliwości proponuje podniesienie stawek taksy notarialnej. Ale tylko za niektóre czynności.

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Część czynności ma być objęta wyższą stawką, część niższą.

Te, przy których minister proponuje podwyższenie maksymalnych stawek taksy, to m.in. sporządzenie testamentu – z 50 do 80 zł, zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – z 80 do 130 zł. Przy sporządzeniu pełnomocnictwa także zmienią się stawki. Jeśli będzie ono upoważniało do dokonania jednej czynności, maksymalna taksa wzrośnie z 30 do 50 zł, jeżeli większej liczby – ze 100 do 120 zł.

Nieco wyższe stawki mają dotyczyć sporządzenia protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie. Stawka maksymalna ma wzrosnąć z 50 do 80 zł. Za samo przechowanie dokumentu stawka ma wynieść 35 zł – zamiast 20 zł – za każdy rozpoczęty miesiąc.

Proponowana zmiana przy sporządzeniu protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej to wzrost z 300 do 500 zł.

Wyższe maksymalne opłaty mają także dotyczyć poświadczeń: własnoręczności podpisu – 30 zł zamiast 20, pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu – 50 zł zamiast 30. Projekt uzyskał już opinię samorządu notarialnego.

„Krajowa Rada Notarialna pragnie zauważyć z zadowoleniem, że minister sprawiedliwości dostrzega potrzebę aktualizacji taksy notarialnej nie tylko poprzez jej obniżenie, ale również – w ograniczonym co prawda zakresie – jej podwyższanie" – podkreśla wiceprezes KRN Jacek Wojdyło. Postuluje nieco większe podwyżki (np. przy testamencie do 100 zł).

Samorząd notarialny zwraca też uwagę na inną zmianę, która znajduje się w projekcie rozporządzenia – określenie stawki zryczałtowanej przy oświadczeniu o poddaniu się egzekucji – w przypadku długu zaciąganego w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (w trybie przewidzianym w art. 777 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego). Do tej pory taksa była wyliczana na zasadach ogólnych, tzn. w zależności od wartości zobowiązania (np. 100 zł przy 3 tys., 510 zł przy 20 tys., 1170 zł przy 100 tys. zł). Po zmianach taksa ma wynosić jedną czwartą opłaty.

Ministerstwo podkreśla, że od 1 sierpnia 2016 r. instytucje finansowe nie będą mogły stosować tzw. bankowego tytułu egzekucyjnego. Wynika to z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia br. (wcześniej może jednak wejść w życie nowelizacja, która przyspieszy jego likwidację). Banki będą musiały stosować inne sposoby zabezpieczenia wierzytelności. Zdaniem resortu obecnie notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest zbyt drogie, by mogło być powszechnie stosowane przez banki. Stąd propozycja obniżki.

Krajowa Rada Notarialna uważa, że zmniejszenie tego wynagrodzenia o 75 proc. to zbyt daleko idąca redukcja – ze względu na nakład pracy, trudność i poziom odpowiedzialności. Postuluje więc ustalenie połowy, a nie jednej czwartej dotychczasowej stawki.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA