fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Sąsiedzi skarżą się na smród

www.sxc.hu
Uregulowania chroniące przed przykrymi zapachami będą opracowane, ale nieprędko.

Obecnie Ministerstwo Środowiska pracuje nad przepisami antyodorowymi. Takiej informacji udzieliło MŚ w odpowiedzi na poselską interpelację w tej sprawie. Uregulowań nie ma co spodziewać się szybko.

MŚ przygotowuje obecnie materiały informacyjne dotyczące metodyki oceny zapachowej jakości powietrza. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów projekt ustawy antyodorowej przekaże do konsultacji wewnątrzresortowych i zamieści na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Na razie ministerstwo nie chce zdradzać szczegółów projektu. MŚ przyznaje, że problem uciążliwości zapachowej w Polsce jest poważny. Tylko w ub.r. trafiło do Inspekcji Ochrony Środowiska z tego tytułu ponad 1200 skarg i wniosków.

Najwięcej z nich dotyczyło eksploatacji oczyszczalni ścieków, wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie bez zachowania odpowiednich wymagań ochrony środowiska oraz gnojowicy.

Wiele skarg poruszało również problem fetoru unoszącego się z ferm drobiu oraz różnego typu zwierząt futerkowych, a także ze znajdujących się w sąsiedztwie fabryk oraz różnych składowisk odpadów.

Ministerstwo Środowiska przypomina, że prawo Unii Europejskiej nie reguluje problemu odoru. Państwa członkowskie mają więc pełną dowolność w tym zakresie. Ustawodawstwo zaś poszczególnych krajów różni się bardzo między sobą.

Zdaniem MŚ, gdy chodzi o Polskę, to problem uciążliwości zapachowych można już próbować rozwiązać na podstawie obowiązującego prawa ochrony środowiska.

Art. 363 tego prawa daje bowiem wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta na prawach powiatu) prawo podjęcia decyzji administracyjnej nakazującej osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczania uciążliwości zapachowej.

To jednak nie wszystko. Na podstawie art. 154 prawa ochrony środowiska organy ochrony środowiska mogą w decyzji ustalić wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której unosi się przykry zapach (gdy nie wymaga ona pozwolenia).

Natomiast art. 188 ust. 3 pkt 3 prawa ochrony środowiska dotyczy instalacji wymagających pozwoleń.

Na podstawie tego uregulowania organ ochrony środowiska może określić działania, w tym środki techniczne mające na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji.

Jeżeli działania te mają być realizowane w okresie, na który wydane jest pozwolenie, również termin realizacji tych działań.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA