fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Tunel foliowy wymagał pozwolenia na budowę - wyrok WSA

Fotorzepa, Radek Pasterski
Sąd zgodził się z nadzorem budowlanym: obiekt pełniący funkcję szklarni jest obiektem tymczasowym.

Stoisko zakładu pogrzebowego składało się z kilku drewnianych wiat, w których sprzedawano i magazynowano kwiaty oraz inne akcesoria cmentarne. Był tam też kocioł ciepłowniczy, instalacja wodna do podlewania kwiatów, parking dla klientów oraz cztery stalowe stelaże, przykryte namiotem z folii. Pełniły funkcję szklarni, w których uprawiano kwiaty. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego ustalił, że tunele foliowe powstały bez pozwolenia na budowę. Nałożył więc na inwestorów obowiązek przedstawienia, w terminie do 31 grudnia 2019 r., dokumentów wymaganych do legalizacji samowoli budowlanej, w tym decyzji o warunkach zabudowy i projektów budowlanych.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego w Gdańsku, który utrzymał to postanowienie w mocy, również uznał tunele foliowe za tymczasowe obiekty budowlane. Skoro jednak nie figurują w katalogu obiektów, które na mocy przepisów ustawy – Prawo budowlane wymagają jedynie zgłoszenia, ich właściciele powinni posiadać pozwolenie na budowę. Nie mieli go, więc zastosowanie znajdował art. 48 prawa budowlanego, umożliwiający legalizację samowoli budowlanej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku właściciele stoiska argumentowali, że tunel foliowy ustawiony na powierzchni ziemi, niepołączony trwale z gruntem i niemający żadnych instalacji, nie odpowiada pojęciu budowli. Nie może też być uznany za tymczasowy obiekt budowlany i nie należy do obiektów małej architektury. Nie podlega więc rygorom prawa budowlanego i nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia – przekonywali.

Stanowisko inwestorów, że obiekty tego rodzaju nie stanowią budynku ani budowli, ani też obiektu małej architektury, w związku z czym nie podlegają regulacjom prawa budowlanego, nie jest trafne – orzekł sąd. Z definicji obiektu tymczasowego wynika, że jest to obiekt przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Do kategorii obiektów tymczasowych zalicza się również obiekty niepołączone trwale z gruntem, np. kioski uliczne, urządzenia rozrywkowe – i przykrycia namiotowe.

Tunel foliowy, pełniący funkcję szklarni, lecz niepołączony trwale z gruntem i niemający żadnych instalacji, nie jest zwykłym urządzeniem rolniczym do sezonowego wykorzystania, lecz tymczasowym obiektem budowlanym, podlegającym regulacjom ustawy – Prawo budowlane. Nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia, ale pod warunkiem, że – jak przewidują przepisy tej ustawy – zostanie rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce przed upływem 120 dni od rozpoczęcia budowy. Nie ulega wątpliwości, że ten wymóg nie został spełniony – stwierdził sąd, oddalając skargi w trzech analogicznych sprawach.

Wyroki są nieprawomocne.

Sygnatura akt : II SA/Gd 651/19 oraz II SA/Gd 655/19 i II SA/Gd 656/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA