fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

ONZ o inwestycjach w nieruchomości

Adobe Stock
Zrównoważony rozwój kładący nacisk na ochronę środowiska, sprawiedliwość społeczną i optymalną produktywność powinien stać się priorytetem dla nowego modelu rozwoju branży nieruchomości.

Działająca przy ONZ grupa robocza ds. nieruchomości wspólnie z 25 wiodącymi instytucjami eksperckimi przygotowała dokument „Ramy dla inwestowania w nieruchomości z pozytywnym wpływem" (Positive Impact Real Estate Investment Framework), w którym zawarto nowe podejście do finansowania nieruchomości na świecie. Inwestycje dotyczące nieruchomości zawsze powinny być rozpatrywane w trzech wymiarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

– Ramy dla inwestowania w nieruchomości nakreślone przez ONZ to pozycja obowiązkowa dla osób działających na rynku nieruchomości oraz wszystkich inwestorów pragnących zwiększyć swój pozytywny wpływ na środowisko – podkreśla Eric Usher, kierownik Inicjatywy Finansowej Programu Środowiskowego ONZ.

Według autorów dokumentu niezbędna jest racjonalna ocena pozytywnych i negatywnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą dana inwestycja dla otoczenia i całej planety, zagrożonej dziś katastrofą ekologiczną. Cele zrównoważonego rozwoju mają być teraz wyrażone jaśniej, a narzędzia metodologiczne bardziej precyzyjne, co pozwoli profesjonalistom na lepsze orientowanie się, co jest dobre, a co złe dla prawidłowego rozwoju.

– Sektor nieruchomości i szerzej cały sektor środowiska budowlanego powinien wdrożyć cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Osiągnięcie konkretnych efektów w tym zakresie możliwe będzie wyłącznie wtedy, gdy pomożemy profesjonalistom z sektora uczynić analizowanie każdej inwestycji pod kątem pozytywnych, jak i negatywnych skutków absolutnym priorytetem – zaznacza Sean Tompkins, dyrektor generalny RICS, organizacji zaangażowanej w tworzenie ram ONZ.

Główne tematy poruszane w dokumencie będą przedmiotem debaty na szczycie RICS World Built Environment, który odbędzie się 13–14 maja w Nowym Jorku.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA