Jerzy Ziemacki

Miasta jak gąbki mają chłonąć wodę

Idea zielonej metropolii potrafiącej wykorzystywać wodę deszczową zdobywa na świecie coraz większe uznanie.

Mam kompromisowy projekt zmian na placu Piłsudskiego w Warszawie

Jestem przeciwnikiem odbudowy Pałacu Saskiego – mówi prof. Marek Budzyński, architekt i urbanista.

Coraz więcej starszych budynków potrzebuje wind

Kiedyś w budynkach do czterech pięter nie trzeba było instalować wind. Dziś, w obliczu starzejącego się społeczeństwa, ich dobudowa staje się prawdziwym wyzwaniem – finansowym i technicznym.

Architektura przyszłości zmieni rzeczywistość

Nowe techniki projektowania oraz inteligentne materiały budowlane mogą do 2050 roku całkowicie zmienić tradycyjny rynek nieruchomości.

Nowe miasta na mapie Polski

Przywrócenie statusu miasta czterem miejscowościom przyczyni się do podniesienia ich prestiżu oraz rozwoju regionów.

Ludzie chcą kolejnych parków

Mieszkańcy polskich miast coraz częściej występują z oddolną inicjatywą tworzenia parków i terenów zielonych.

Troska o zrównoważony i przemyślany rozwój miast to nasz priorytet

Potrzebujemy architektury energooszczędnej, a także dodatniej energetycznie – mówi Bolesław Stelmach, dyrektor NIAiU.

Powrót życia rolniczego w miastach

Rolnictwo w mieście staje się coraz bardziej popularne dzięki powstającym miejskim farmom i ogrodom społecznym.

Osiedla mieszkaniowe składane jak meble

Nowe rozwiązania architektoniczne mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów współczesnego mieszkalnictwa.

Architektura to nie tylko budynki

Powstająca dziś architektura musi uwzględniać coraz większą ilość uwarunkowań – mówi architekt i urbanista Tomasz Konior.