fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Zmiany w kodeksie cywilnym dotyczące czynszu oraz odbioru przesyłek sądowych na poczcie

Fotolia.com
Wnuk nie uiści zaległego czynszu za dziadka, jeśli ten nie łożył na jego utrzymanie.

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić przepisy kodeksu cywilnego dotyczące czynszu oraz odbioru przesyłek sądowych na poczcie.

Chodzi o art. 6881 kodeksu cywilnego. W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiała się informacja o projekcie zmian.

Propozycja dotyczy rodziny lokatora: zstępnych (dzieci, wnuków), którzy są już pełnoletni, ale pozostają na garnuszku rodzica czy dziadków (głównego najemcy).

Ministerstwo chce wzmocnić ich ochronę. Planuje wyłączenie ich solidarnej odpowiedzialności za zapłatę czynszu i innych należności (np. za media) wynikających z umowy najmu mieszkania.

Obecnie ten przepis nakłada na nich odpowiedzialność za zapłatę komornego, ale ogranicza się do wysokości czynszu (plus innych opłat) należnych za okres mieszkania z rodzicem czy dziadkami (lokatorem).

W efekcie właściciel lokalu może także od nich, a nie rodzica czy dziadków żądać zapłaty np. zaległego czynszu. Zdaniem MS obecnie odpowiedzialność wnuków lub dzieci jest za szeroka. Nie uwzględnia bowiem szczególnych więzi łączących najemcę lub najemców z pełnoletnimi dziećmi oraz ciążącego na najemcy względem nich obowiązku alimentacyjnego.

Jednocześnie proponuje się doprecyzowanie przesłanki: „pozostawania na utrzymaniu najemcy" poprzez wskazanie na łączący pełnoletniego zstępnego oraz najemcę obowiązek alimentacyjny.

Zdaniem tego resortu pozwoli to ograniczyć nieakceptowalne społecznie przypadki niesłusznego wyłączenia odpowiedzialności pełnoletnich zstępnych względem wynajmującego.

Ministerstwo planuje również zmiany art. 139 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzając możliwość odbioru pisma sądowego znajdującego się na poczcie nie tylko – jak dotychczas – przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych, ale także przez osobę upoważnioną do odbioru pism na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego. Analogiczne rozwiązanie wprowadza się dla pism składanych w urzędzie gminy właściwej dla adresata.

Z kolei proponowana zmiana art. 20 prawa o ustroju sądów powszechnych zakłada utworzenie jednego sądu, który będzie rozpoznawał sprawy w europejskich postępowaniach transgranicznych, w których powództwo zostało wniesione za pomocą systemu teleinformatycznego.

Według MS koncentrację wskazanych postępowań w jednym sądzie uzasadniają względy praktyczne, a także ekonomiczne.

Etap legislacyjny: uzgodnienia wewnątrzresortowe

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA