fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mieszkaniowe

Coraz mniejsze zyski z najmu

Emmerson
Na wynajmie mieszkań w największych miastach można zarobić średnio 3 -5,9 proc. Rentowność spada - podaje Emmerson Evaluation w najnowszym raporcie.

- Wysokie ceny studzą zapał do inwestowania w mieszkania na wynajem. Rentowność inwestycji z roku na rok maleje - komentują eksperci firmy Emmerson Evaluation. - Stawki najmu nie rosną bowiem tak szybko jak ceny mieszkań. W ubiegłym roku średnie stopy zwrotu z wynajmu w największych polskich miastach wahały się od 3 do 5,9 proc.

Drogie centra

Najwyższą rentowność analitycy firmy odnotowali w Gdańsku i we Wrocławiu. - Na rynku mieszkań jednopokojowych stopa zwrotu to odpowiednio 5,9 i 5,6 proc. - podają eksperci. Podkreślają, że rynek wynajmu mieszkań w Polsce skupia się głównie na największych aglomeracjach.

Emmerson Evaluation przeanalizował dziewięć z nich: Warszawę, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Łódź, Lublin oraz Białystok. - W większości z tych lokalizacji tradycyjnie dominuje najem długoterminowy - mówią analitycy. Mieszkania wynajmują głównie studenci, cudzoziemcy, osoby rozpoczynające karierę zawodową i pracownicy delegowani do pracy poza miejscem zamieszkania.

Największą podażą lokali na wynajem mogą się pochwalić centra największych miast wojewódzkich. - W Warszawie i Krakowie 60 proc. oferty najmu dotyczyło właśnie tych rejonów. Podobnie było w Gdańsku, gdzie najwięcej lokali oferowano w Śródmieściu i Przymorzu - podają eksperci. - We Wrocławiu najwięcej mieszkań na wynajem jest w dzielnicy Krzyki. Tam też w ostatnim czasie powstaje najwięcej inwestycji mieszkaniowych. Z tego obszaru pochodziło aż 40 proc. ofert wynajmu w 2018 r.

- W Poznaniu rynek mieszkaniowy jest mniej zróżnicowany niż w pozostałych stolicach wojewódzkich. W tym mieście poziom oferty w każdej z dzielnic jest podobny - mówi Robert Korczyński, członek zarządu spółki Emmerson Evaluation.

Wśród analizowanych miast najwyższe czynsze w 2018 r. odnotowano w stolicy. Mediana stawek najmu za jednopokojowe mieszkanie wynosi 1 660 zł miesięcznie. Stawki za lokale dwupokojowe wynosiły 2 370 zł, za trzy - 2 850 zł. - Najwięcej ofert mieszkań na wynajem w ubiegłym roku można było w Śródmieściu, na Mokotowie i na Woli - mówią analitycy. - W tych dzielnicach w ofercie przeważają mieszkania dwu- i trzypokojowe.

Najwyższe stawki najmu tradycyjnie odnotowano w Śródmieściu, gdzie mediana czynszu za mieszkanie dwupokojowe wynosiła 2 850 zł miesięcznie, za trzypokojowe - 4 280 zł. - W przypadku Mokotowa, drugiej najpopularniejszej na rynku najmu dzielnicy, mediana czynszu za mieszkanie dwupokojowe wynosiła 2 620 zł, a za mieszkanie trzypokojowe - 3 710 zł - podaje Emmerson Evaluation. - Na Woli mediana stawki najmu za mieszkanie dwupokojowe wynosiła 2 660 zł, a za mieszkanie trzypokojowe - 3 420 zł miesięcznie.

Drogi Gdańsk

Według danych firmy Emmerson Evaluation niewiele tańsze mieszkania na wynajem niż w Warszawie oferuje rynek gdański, na którym mediana czynszu najmu kawalerki w 2018 r. to 1 610 zł miesięcznie. - Największym zainteresowaniem wśród wynajmujących cieszyły się m.in. Przymorze, Wrzeszcz i Żabianka - podają eksperci. - Mediana czynszu najmu kawalerek wynosiła tam 1 590 zł, a 2 570 zł - za trzy pokoje. Na przestrzeni ostatniego roku na gdańskim rynku widoczne były średnio 15-proc. wzrosty stawek - wynika z analiz.

W czołówce miast o najwyższych stawkach znalazł się również Wrocław, gdzie mediana czynszu za kawalerki w 2018 r. to 1 570 zł miesięcznie, za mieszkania dwupokojowe - ok. 30 proc. więcej (2 000 zł), i 60 proc. więcej za lokale trzypokojowe (2500 zł). -. Zdecydowanie najwięcej płacono za wynajem na Starym Mieście, gdzie mediana miesięcznej stawki najmu za lokale dwupokojowe wynosiła ok. 2 190 zł - podają analitycy. - Podobnie było w Krakowie, gdzie za kawalerki w centrum miasta najemcy płacili od 1 430 zł.

Jak podkreślają eksperci, poznański rynek najmu nie odbiegał znacząco od rynków pozostałych analizowanych w raporcie miast. - W stolicy Wielkopolski mediana czynszu najmu za kawalerki w 2018 r. wyniosła od 1 180 zł miesięcznie na peryferyjnych terenach Nowego Miasta, do nawet 1 450 zł w ścisłym centrum Starego Miasta - podają. - Najwięcej mieszkań na wynajem w 2018 r. odnotowaliśmy na Starym Mieście i Grunwaldzie. Dzielnice skupiały ponad 50 proc. ofert na rynku.

Znacznie wzrosły także czynsze w Szczecinie znacząco, osiągając poziom bliski stawkom najmu w Poznaniu. - Na szczecińskim rynku najwięcej w ofercie najmu w 2018 r. było mieszkań dwupokojowych (ponad 50 proc.), których mediana czynszu to 1 520 zł miesięcznie. Kawalerki, których mediana czynszu w 2018 r. ukształtowała się na poziomie 1 140 zł stanowiły najmniejszy udział w rynku ofert (poniżej 20 proc).

W Lublinie, Białymstoku i Łodzi, poziom stawek najmu był zbliżony. - Kształtował się w przypadku kawalerek od 1 000 zł w Łodzi do 1 140 zł w Lublinie. Stawki najmu większych mieszkań (trzypokojowych) są zdecydowanie wyższe. Największe różnice zaobserwowano w Łodzi - ok. 80 proc. (1 810 zł miesięcznie) względem stawek najmu kawalerek - podają eksperci. - Duża różnica (ok. 65 proc.) względem stawki czynszu kawalerki zauważalna była również w Lublinie. W Białymstoku mieszkania trzypokojowe były o ponad połowę niż kawalerki - wskazują autorzy raportu

Spada rentowność

Według wyliczeń Emmersona Evaluation w ub. roku średnie stopy zwrotu z wynajmu nieruchomości wahały się od 3 do 5,9 proc. - Najwyższą rentowność generował wynajem kawalerek w Gdańsku i we Wrocławiu - odpowiednio 5,9 i 5,6 proc. - wynika z analiz. - Wskaźnik rentowności najmu w Warszawie wynosił od 3,6 proc. ( trzy pokoje) do 4,3 proc. (kawalerki). Rentowność mieszkań dwupokojowych była podobna, jak w przypadku kawalerek.

- W starym budownictwie w stolicy poziom zwrotu z inwestycji jest wyższy w porównaniu z lokalami zakupionymi na rynku pierwotnym. Oznacza to, że korelacja między wysokością stawek najmu a cenami nowych i starych mieszkań nie jest równomierna - zwraca uwagę Robert Korczyński. - Z kolei na łódzkim rynku rentowność z najmu w ubiegłym roku wynosiła od 3,6 (mieszkania dwupokojowe) do 5,2 proc. (kawalerki). W Łodzi zysk z wynajmu większych mieszkań (trzypokojowych) kształtował się na poziomie 4,4 proc.

Ze względu na wzrost cen mieszkań w Białymstoku, rentowność najmu w 2018 r. zmalała. Najwyższą rentowność można było uzyskać z wynajmu kawalerki - 4,3 proc., najmniejszą (3 proc.) - lokalu trzypokojowego. - W związku z konsekwentnym wzrostem cen mieszkań w ostatnich latach stopa zwrotu z inwestycji w wynajem z roku na rok spada. W 2019 r. dla części zainteresowanych takim zakupem nie osiągnie ona wystarczającego progu i może spowodować, że wstrzymają się z inwestycją do momentu ustabilizowania się cen na rynku mieszkaniowym - przewidują analitycy Emmersona Evaluation. - W 2019 r. ceny mieszkań nadal będą rosły, choć już wolniej niż w roku 2018. Z drugiej strony inwestycjom w wynajem i rozwojowi rynku sprzyjać będą rosnące wynagrodzenia, niski poziom bezrobocia i wciąż mniej atrakcyjne zyski z innych inwestycji, np. lokat bankowych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA