fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Medycyna i zdrowie

Geny mogą mieć wpływ na jakość związku

shutterstock
Określone geny są istotne z punktu widzenia tego, w jaki sposób partnerzy udzielają sobie nawzajem wsparcia. Mają one wpływ na jakość związku.

Naukowcy z Binghamton University uważają, że poszczególne geny mogą wpływać na jakość związku poprzez ingerowanie w ważne procesy związane z relacjami. Ocena opiera się na różnych możliwych kombinacjach genu receptora oksytocyny. Oksytocyna jest organicznym związkiem chemicznym, hormonem peptydowym, który stymuluje reakcje organizmu odpowiedzialne za uległość, ufność, zazdrość, szczodrość, protekcjonizm czy współpracę. Zespół ocenił czy różne możliwe kombinacje genu receptora oksytocyny wpływają na to, jak małżonkowie się wspierają, co jest kluczowym czynnikiem determinującym ogólną jakość małżeństwa.

Receptor ten jest związany z regulacją i uwalnianiem oksytocyny, co wiąże się z uczuciem miłości i przywiązania. Oksytocyna wydaje się być również istotna dla poznania społecznego i szerokiego zakresu zachowań społecznych.

„Choć dotychczasowe badania sugerowały, że różnice w jakości pożycia małżeńskiego, przynajmniej częściowo, odzwierciedlają pewne czynniki genetyczne; według naszej wiedzy nie było badań, które identyfikowałyby poszczególne geny i dlaczego mają one znaczenie.” – specjalnie dla Rzeczpospolitej powiedział kierujący badaniem profesor Richard E. Mattson z Zakładu Psychologii Uniwersytetu w Binghamton

Zespół przeanalizował dane 79 par. Pary dyskutowały o istotnych dla nich problemach, a następnie wypełniały ankietę dotyczącą udzielonego i otrzymanego wsparcia. Sposób przebiegu dyskusji i odpowiedzi ankietowe zostały zakodowane w celu uzyskania wymiernego, uśrednionego wyniku dla każdej pary. Próbki śliny do analizy genetycznej zostały pobrane na końcu sesji badawczej.

„Naszą ogólną tezą było, że geny wpływają na szeroko pojęte cechy, o których wiadomo, że mają związek z jakością małżeństwa.  Skupiliśmy naszą uwagę na wsparciu społecznym, które jest głównym czynnikiem wpływającym na ogólną jakość małżeńską, oraz na gen, który był związany z cechami istotnymi dla zapewnienia lub zabiegania o wsparcie w związkach intymnych.” - powiedział profesor Mattson.

Ustalenia zespołu podkreślają, że poszczególne geny mogą wpływać na jakość pożycia poprzez wpływ na ważne procesy relacyjne, ale poszczególne genotypy są mniej lub bardziej korzystne dla związku.

„Stwierdziliśmy, że różnice w dwóch konkretnych lokalizacjach genu receptora oksytocyny wpłynęły na obserwowane zachowania zarówno mężów, jak i żon” - powiedział profesor Richard Mattson. To pociąga za sobą różnice w ocenie wsparcia, a co za tym idzie odbieraną jakość związku w ogóle. Jednak to zróżnicowanie w genomie mężczyzny odpowiada za mniejsze zadowolenie ze związku obojga partnerów. Mężowie o określonym genotypie powiązani zostali z oznakami pewnych deficytów społecznych. Ich genotyp odpowiada za mniejsze zadowolenie z udzielonego im wsparcia, a to wiąże się z mniejszym zadowoleniem partnerów ze związku.

„Geny mają znaczenie, ponieważ geny są istotne dla tego, kim jesteśmy jako jednostki, a cechy jednostki mają wpływ na małżeństwo” - powiedział Mattson.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA