fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

KRRiT chce cofnąć koncesję Radiu Hobby z Legionowa

KRRiT chce cofnąć koncesję Radiu Hobby z Legionowa
www.sxc.hu
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji udzielonej spółce „Hobby" z Legionowa.

W wyniku analizy dokumentacji Rada uznała, że nadawca programu radiowego pod nazwą „Radio Hobby" narusza m.in. przepis art. 38a ustawy o radiofonii i telewizji, z którego wynika jednoznacznie, iż poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, uprawnienia z koncesji są niezbywalne, sama zaś koncesja nie może być przedmiotem transakcji handlowych.

Poprzez zawarcie umowy z podmiotem trzecim, nadawca programu rozporządził częścią uprawnień wynikających z udzielonej mu koncesji wyzbywając się wpływu na treść i sposób zestawiania części rozpowszechnianego przezeń programu.

W ocenie Rady nadawca codziennie, w godzinach 21.00-22.00, emitując audycję „Radio Sputnik", nie tworzy i nie zestawia audycji i innych przekazów w programie rozpowszechnianym w oparciu o udzieloną mu przez Przewodniczącego KRRiT koncesję. Nie wypełnia zatem w tym zakresie znamion nadawcy, którym zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy o radiofonii i telewizji jest osoba fizyczna, osoba prawna lub osobowa spółka handlowa, która tworzy i zestawia program oraz rozpowszechnia go lub przekazuje innym osobom w celu rozpowszechniania.

Jednocześnie - zdaniem Rady - nadawca narusza wynikającą z art. 13 ust. 1 ww. ustawy zasadę samodzielności, w myśl której kształtuje on program samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za jego treść.

Na posiedzeniu 1 lipca 2015 r. KRRiT podjęła także uchwałę o umorzeniu postępowania w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji Radiu Hobby podjętego uchwałą z 8 lutego 2011 r. Wówczas wszczęcie postępowania było spowodowane nieuregulowaniem opłaty koncesyjnej oraz nieprawidłowościami w realizacji zapisów programowych stwierdzonymi w wyniku przeprowadzenia monitoringu programu nadawanego w okresie 10 – 16 maja 2010 r. oraz 14 – 20 listopada 2011 r.

W związku z ustaniem wskazanych powyżej powodów, Rada podjęła uchwałę o umorzeniu tego postępowania.

Źródło: KRRiT
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA