fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Handel

Eurocash: Wynik po I kwartale na dużym minusie

eurocash.pl
To rezultat wyższych kosztów finansowych z powodu zadłużenia związanego z akwizycjami.

W I kwartale 2017 r. obroty grupy sięgnęły niemal 5,2 mld zł i były o 9 proc. wyższe w porównaniu do podobnego okresu przed rokiem. Głównym motorem wzrostu sprzedaży były przejęcia, którym towarzyszył rozwój nowych projektów i wzrost organiczny.

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w I kwartale br. o ponad 18 proc. rok do roku i wyniósł blisko 547 mln zł. Oznacza to wzrost marży brutto na sprzedaży o 0,8 pkt. proc. do ponad 10,5 proc.

EBITDA, czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację, wyniosła 37,5 mln zł wobec 47,3 mln zł w I kwartale 2016 r. Spadek EBITDA związany był z inwestycjami w rozwój dystrybucji produktów świeżych do Delikatesów Centrum oraz rozwój nowych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben, 1minute, Kontigo oraz abc na kołach.

Rozwój dostaw produktów świeżych przełożył się pozytywnie na sprzedaż like-for-like (LFL), tj. dla tej samej liczby placówek, w sieci Delikatesy Centrum. Hurtowa sprzedaż like-for-like do Delikatesów Centrum wzrosła w I kwartale 2017 r. o ponad 8,6 proc. rok do roku.

Grupa Eurocash zakończyła I kwartał br. stratą netto sięgającą 15 mln zł wobec 2 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2016 r. Negatywny wpływ na wynik netto miały wyższe koszty finansowe w konsekwencji wzrostu zadłużenia związanego z finansowaniem niedawnych akwizycji.

– W pierwszym kwartale tego roku inflacja przyspieszyła, co jest pozytywnym zjawiskiem w naszej branży. Z drugiej jednak strony, w tym roku Wielkanoc, której towarzyszą większe zakupy, była dopiero w kwietniu, podczas gdy przed rokiem w marcu. W związku z tym część sprzedaży przesunęła się na II kwartał. Dla Grupy Eurocash I kwartał 2017 r. był natomiast kolejnym z rzędu, w którym umocniliśmy naszą pozycję rynkową, czego potwierdzeniem jest wzrost łącznej sprzedaży o 9 proc. Zawdzięczamy to przede wszystkim akwizycjom, sfinalizowanym na przełomie 2016 i 2017 r., a w szczególności przejęciu EKO Holdingu, do którego należy blisko 250 supermarketów EKO w południowo-zachodniej Polsce – mówi Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy grupy Eurocash.

W I kwartale br. liczba sklepów zrzeszonych w sieci Delikatesy Centrum powiększyła się o 9 placówek i na koniec marca liczyła 1095 sklepów, a liczba sklepów partnerskich i franczyzowych obsługiwanych przez Eurocash Dystrybucję sięgnęła 4768 (18 otwarć netto w I kwartale br.).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA