fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Dotacje na lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych

Jednostki samorządu terytorialnego, a także przedsiębiorcy lub organizacje pozarządowe będą mogły włączyć się do realizacji działań przeciwdziałających degradacji środowiska. Dotacje unijne na takie projekty przyzna zarząd województwa łódzkiego.

Nabór wniosków zaplanowano w okresie od 29 stycznia do 5 lutego 2016r. Konkurs, który ogłosił zarząd województwa, wiąże się z realizacją tzw. działania 5.4.2 „Przeciwdziałanie degradacji środowiska", które jest częścią programu regionalnego. Zgodnie z nazwą, ma pomóc w takim zagospodarowaniu terenu, rozbudowie lub budowie infrastruktury, które to działania pozwolą zmniejszyć presję wywieraną na środowisko naturalne, przyczyniając się do jego ochrony.

W związku z tym na dofinansowanie mogą liczyć projekty obejmujące budowę lub modernizację niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych (w tym projekty z zakresu tworzenia i odnowy szlaków turystycznych) oraz promowanie form ochrony przyrody (np. platformy widokowe, ścieżki dydaktyczne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze). Jako element wyżej wymienionych rodzajów projektów możliwe jest opracowanie dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody.

Zgodnie z regulamin konkursu wnioski o dofinansowanie mają prawo składać:

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

- organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,

- organizacje pozarządowe,

- jednostki naukowe,

- szkoły wyższe,

- przedsiębiorcy,

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- lokalne grupy działania.

Na dofinansowanie najlepszych projektów zarezerwowano nieco ponad 24 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania (dla projektów, w których nie występuje pomoc publiczna) to 85 proc. Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, kryteria wyboru projektów, wzory dokumentów oraz wytyczne w zakresie tzw. kwalifikowania wydatków można znaleźć na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA