fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Zmiany w PIT są potrzebne, ale nie na koszt gmin

123RF
Związek Miast Polskich oczekuje, że Sejm przed uchwaleniem kolejnej ustawy uszczuplającej wpływy do budżetów samorządowych rzetelnie oszacuje jej skutki i zagwarantuje mechanizmy rekompensujące straty.

O wniesionym do Sejmu przez Prezydenta RP projekcie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych debatował zarząd Związku Miast Polskich, na ostatnim swoim posiedzeniu w Gliwicach.

– Popieramy ideę przygotowania projektu ustawy podnoszącego kwotę wolną od podatku – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes ZMP. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 października 2015 r. wskazywał, że obecnie ustalona dla podatnika kwota wolna jest ponaddwukrotnie niższa od minimum egzystencji, co jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Dlatego jej podniesienie jest niezbędne i musi nastąpić już w 2016 r. – wskazuje prezes Zygmunt Frankiewicz.

Zgromadzeni w Gliwicach samorządowcy podkreślali jednak, że przygotowany przez prezydenta projekt jest dotknięty istotną wadą prawną polegającą na jego niezgodności z przepisami ustawy o finansach publicznych.

– Artykuł 50 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowi, że projekt ustawy skutkującej zmianą poziomu dochodów lub wydatków jednostek samorządu terytorialnego wymaga określenia wysokości skutków tych zmian, wskazania źródeł ich sfinansowania oraz zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego – wskazuje Andrzej Porawski, sekretarz strony samorządowej KWRiST. I dodaje, że prezydencki projekt nie zawiera oceny skutków regulacji zgodnych z obowiązującymi standardami, w tym zwłaszcza nie wskazuje źródeł finansowania proponowanych zmian dla jednostek samorządu terytorialnego.

– Chociaż w uzasadnieniu projektu nie ma odniesień do finansów jednostek samorządu terytorialnego, można z przytoczonych danych wyliczyć, że zmniejszenie dochodów samorządów w wyniku przyjęcia tej regulacji wyniesie 6,86 mld zł. I to przyjmując do wyliczeń dane dla 2013 r. – podkreśla Andrzej Porawski.

W ocenie Związku Miast Polskich jest szansa na odpowiednie zabezpieczenie samorządów przed negatywnymi skutkami prezydenckiego projektu, ponieważ Sejm powrócił po trzech latach do obywatelskiego projektu ustawy, wniesionego jako efekt akcji „Stawka wyższa niż 8 mld zł" (druk sejmowy nr 24), którego pierwsze czytanie odbyło się 25 listopada.

– Oczekujemy, że tym razem przed uchwaleniem kolejnej ustawy uszczuplającej dochody gmin, powiatów i województw nastąpi rzetelne oszacowanie jej skutków i zostaną wprowadzone zmiany w zasilaniu budżetów samorządowych – mówi Porawski,

– Te mogą polegać na przykład na wzroście udziału jednostek samorządu we wpływach z PIT, ale także na zmniejszeniu obciążeń jednostek, na przykład zakresu ich zadań – dodaje Zygmunt Frankiewicz.

Projekt zwiększający udziały jednostek w PIT jako rekompensatę strat wywołanych podniesieniem kwoty wolnej od podatku ma wnieść do Sejmu Platforma Obywatelska.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA