fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Farmacja

Branża farmaceutyczna inwestuje w innowacje

Firmy farmaceutyczne zrzeszone w EFPSF i Infarmie już przed dekadą przeznaczały na badania i rozwój prawie miliard euro.
materiały prasowe
Każde miejsce pracy utworzone w innowacyjnej branży farmaceutycznej przyczynia się do zatrudnienia kolejnych 3–4 osób.

Rynek farmaceutyczny w Polsce przeszedł gruntowne zmiany w ciągu ostatnich 20 lat. Obecnie praktycznie cały sektor należy do prywatnego kapitału, w dużej części do inwestorów zagranicznych. Ci ostatni odgrywają znaczącą rolę w transferowaniu do polskiej gospodarki nowoczesnych rozwiązań dotyczących prowadzenia badań, działalności produkcyjnej czy sposobów zarządzania.

Kluczowe znaczenie ma działalność innowacyjnych firm farmaceutycznych. Ich wkład w rozwój gospodarczy Polski dokonuje się w kilku wymiarach. W 2010 roku cała branża farmaceutyczna zasiliła budżet państwa kwotą ok. 1 mld zł, przy czym firmy innowacyjne odpowiadały za blisko 60 proc. tej kwoty.

Jednak zdaniem Bogny Cichowskiej-Dumy, dyrektora generalnego Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma, najistotniejsze w perspektywie rozwoju gospodarczego jest zaangażowanie innowacyjnej branży farmaceutycznej w rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

– Dziś to innowacje stanowią warunek podniesienia konkurencyjności Polski, szansę na wyjście z tak zwanej pułapki krajów średniego dochodu i nadrobienie gospodarczego dystansu do krajów starej Unii – twierdzi Cichowska-Duma.

Miliardy na badania

W Polsce firmy zrzeszone w Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPSF) oraz Infarmie już niemal dekadę temu przeznaczały na badania i rozwój prawie miliard euro. Miało to bezpośrednie przełożenie na tworzenie m.in. centrów usługowych w segmencie IT, usług wspólnych oraz prowadzenie badań klinicznych.

– W efekcie tych inwestycji rośnie w Polsce zatrudnienie dla osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zapobiegając m.in. drenażowi polskiego rynku pracy. Dodatkowo się szacuje, że każde bezpośrednio stworzone miejsce pracy w innowacyjnej branży farmaceutycznej przyczynia się pośrednio do zatrudnienia kolejnych 3–4 pracowników – dodaje Cichowska-Duma.

Z informacji Infarmy wynika, że w obszarze R&D firmy innowacyjne z całej branży farmaceutycznej wyróżniają badania kliniczne. Blisko jedna trzecia funduszy przeznaczonych na badania trafia do budżetu państwa w formie podatków i opłat. W 2014 roku było to ponad 300 mln zł. Do tego dochodzą oszczędności Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczeń sfinansowanych z budżetu na badania.

Przykładowo w 2014 r. NFZ zaoszczędził 160 mln zł na badaniach klinicznych prowadzonych tylko w segmencie onkologii. Jeszcze większą korzyścią, trudną do oszacowania, jest dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii.

Szkolenia dla lekarzy

Szczególnie ważna jest pomoc zagranicznych inwestorów w rozwijaniu medycyny w Polsce poprzez wsparcie udziału lekarzy w szkoleniach i wydarzeniach naukowych.

Według raportu „Rola inwestorów z przemysłu farmaceutycznego w rozwoju gospodarczym Polski autorstwa Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, dokonane przez zagraniczne koncerny inwestycje i prowadzone badania kliniczne umożliwiają polskim naukowcom pracę przy międzynarodowych projektach badawczych i uczestniczenie w rozwoju najbardziej innowacyjnych technologii medycznych.

We wspieranie edukacji polskich lekarzy i umożliwianie dostępu do najbardziej aktualnej wiedzy medycznej mocno zaangażowany jest Novartis. Firma rozwija cyfrową transmisję międzynarodowych kongresów naukowych i organizuje własne sesje satelitarne, które pozwalają dotrzeć z wiedzą do nieograniczonej grupy odbiorców.

– Pomagamy również wzmacniać integrację polskich ośrodków w ramach międzynarodowych programów wymiany wiedzy i doświadczeń – podkreśla Avi Matan, dyrektor generalny Novartis Oncology.

Według raportu firmy doradczej PwC „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki" największy wpływ na zatrudnienie personelu naukowego mają innowacyjne firmy farmaceutyczne, ponieważ prowadzą szeroką działalność badawczo-rozwojową. Są one także sponsorami badań klinicznych, a ponadto wspierają tworzenie miejsc pracy w firmach prowadzących badania na zlecenie dla pracowników naukowych oraz pozostałego personelu medycznego.

Opinia

Avi Matan | dyrektor generalny Novartis Oncology

Nowoczesne systemy opieki i ochrony zdrowia są wzmacniane i wspierane przez innowacyjną branżę farmaceutyczną. Synergia i współpraca pozwalają na ogromny transfer wiedzy zarówno w obszarze badań klinicznych, wdrażaniu nowych sposobów leczenia czy w obszarze kształcenia ustawicznego lekarzy. Badania kliniczne w onkologii opierają się na złożonych, skomplikowanych technologiach i wymagają wysokiego poziomu ekspertyzy naukowej. Choć sam w sobie proces kliniczny w onkologii nie różni się zbytnio od prowadzonego w innym obszarze terapeutycznym, warto zwrócić uwagę, że w onkologii wyniki działania terapii są oceniane nie w porównaniu z placebo, lecz z aktualnym standardem leczenia. Oznacza to, że każde badanie kliniczne stwarza realną szansę na przełom w obecnej praktyce medycznej. I to jest rodzaj transferu wiedzy, o którym mówimy w onkologii.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA