fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Maluch+ 2018: jakie środki można otrzymać?

Fotolia.com
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej poinformowało jakie środki można otrzymać w programie Maluch+ 2018.

Program „MALUCH+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie na utworzenie lub utrzymanie miejsc opieki nad maluchami mogą otrzymać: jednostki samorządu terytorialnego – w szczególności gminy, a także osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W edycji 2018 r. przeznaczono na ten cel 450 mln złotych - 3 razy więcej środków niż dotychczas.

GMINY, POWIATY, SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

moduł 1a, 1b Na 1: nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym - do 20 000 zł

moduł 1a, 1b Na 1: nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna - do 5 000 zł

moduł 1a, 1b: W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

moduł 2: Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona (moduł 2 dotyczy tylko gmin).

OSOBY FIZYCZNE, OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

moduł 3: Na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym. do 10 000 zł Na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna. do 5 000 zł

W przypadku zapewnienia funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki – kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

moduł 4:

Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki na utrzymanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Źródło: MRPiPS
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA