fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Zagraniczne stypendium: działalność społeczna ważniejsza niż średnia z ocen

Zagraniczne stypendium: działalność społeczna ważniejsza niż średnia z ocen
www.sxc.hu
Dla studentów, którzy chcą skorzystać z rządowego zagranicznego stypendium, średnia z ocen będzie miała mniejsze znaczenie niż działalność społeczna.

Stu studentów rocznie dzięki wsparciu państwa może rozpocząć studia na najlepszych uczelniach świata. Kandydaci do rządowego programu „Studia dla wybitnych" muszą się wykazać wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Mogą za nie otrzymać 30 punktów. Za inne osiągnięcia uzyskają ich maksymalnie 15. Tyle samo za działalność społeczną lub artystyczną.

Nieco mniejsze znaczenie będą miały plany naukowe lub zawodowe po ukończeniu elitarnych studiów (10 punktów). Za średnią i uzasadnienie wyboru zagranicznej uczelni dostaną maksymalnie po 5. Takie regulacje zawiera projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków realizacji rządowego programu.

Z każdym kandydatem będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna. Zostanie podczas niej oceniony pod kątem motywacji, potencjału oraz kultury osobistej.

Na jakie środki może liczyć student? Przede wszystkim dostanie pieniądze na czesne. Na przykład na Harvardzie to ok. 45 tys. dolarów rocznie. Państwo częściowo też pokryje koszty utrzymania. Student dostanie 60 proc. diety określonej w przepisach o podróżach służbowych. Dziennie to nieco ponad 35 dolarów. Dostanie też 20 proc. kwoty służbowego limitu na nocleg. W USA to 40 dol. za noc. Na wykupienie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie zdrowotne otrzyma do 30 diet, a więc w Stanach maksymalnie 1770 dol.

Student, gdy zechce, dwa razy w roku odwiedzi rodzinę w kraju. Na ten cel otrzyma 10 diet, jeśli studiuje w Europie. Jeśli uczy się poza Starym Kontynentem może liczyć na 20 diet. W USA otrzyma więc 1180 dol. Do podróży będzie więc musiał sporo dopłacić.

Osoby, które pobierały stypendium socjalne, otrzymają też zwrot kosztów rekrutacyjnych, np. egzaminów wstępnych i językowych. Pierwszy nabór do programu zostanie ogłoszony na rok akademicki 2016/2017.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA