fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Koronawirus. Co dalej ze szkołami? Podsumowanie rozporządzenia MEN

AdobeStock
Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przerwa w nauczaniu stacjonarnym została wydłużona do 7 czerwca - do tego czasu nauczanie ma być zdalne, przewidziano jednak wyjątki.

Co dalej ze zdalnym nauczaniem, egzaminami maturalnymi i ósmoklasistów, uczniami szkół branżowych i zasiłkami opiekuńczymi? Onet podsumowuje.

W Polsce od połowy marca we wszystkich szkołach wprowadzono naukę zdalną. Zgodnie z rozporządzeniem MEN trwa ona do 24 maja, kiedy to młodzież miała mieć możliwość powrotu do szkół - w zależności od rozwoju sytuacji związanej z epidemią koronawirusa.

Gdyby rekomendacje ministra zdrowia były dla tego terminu niepomyślne, rząd zastrzegał sobie prawo do przesunięcia tego termin. Od 6 maja na nowo otwarte zostały żłobki i przedszkola, choć nie we wszystkich miejscowościach.

W piątek, 15 maja premier Morawiecki ogłosił nowe rozporządzenia w sprawie edukacji. Zmiany to m.in. zajęcia opiekuńcze dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych i możliwości konsultacji w szkołach dla ósmoklasistów i maturzystów.

Od najbliższego poniedziałku słuchacze ostatnich semestrów szkół policealnych będą mieli możliwość realizowania zajęć praktycznych. Przywrócona będzie też możliwość prowadzenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – udział w nich będzie zależeć od decyzji rodzica.

Zachowany musi być reżim sanitarny:

W grupie może przebywać do 12 słuchaczy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę słuchaczy – nie więcej niż o dwóch. Przy określaniu liczby słuchaczy w grupie należy uwzględnić specyfikę zajęć praktycznych i wymagania określone w podstawie programowej.

Minimalna przestrzeń do zajęć dla słuchaczy w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na osobę (słuchaczy i nauczycieli).

Z sali, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

18 maja przywrócona będzie też możliwość prowadzenia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – udział w nich będzie zależeć od decyzji rodzica.

Organizując zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych, należy zachować reżim sanitarny, m.in. często myć ręce, dezynfekować powierzchnie, w tym sprzęt rehabilitacyjny, wietrzyć pomieszczenia. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

MEN zaleca, aby z uczniami pracować indywidualnie lub w małych grupach o stałym składzie. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.

Kiedy nie ma zgody rodzica na udział w zajęciach, pojawia się ryzyko wynikające z charakteru zajęć lub zagrożenie zdrowotne albo nie ma możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyko, należy kontynuować pracę z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – pisze resort edukacji.

Czytaj więcej na onet.pl

Źródło: onet.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA