fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane gospodarcze

Finlandii nic nie jest straszne

Bloomberg
Po raz siódmy z rzędu Finlandia uznana została za najbardziej stabilny kraj na świecie. Najstabilniejszym regionem jest Skandynawia.

Ranking Fragile States Index przygotowany co roku przez Fundusz Na Rzecz Pokoju (Fund For Peace) tym się różni od innych, że najlepsi są w nim ci, którzy zajmują ostatnie miejsca. Fragile States Index za podstawę oceny używa różnorodnych czynników ryzyka określonych w danym kraju i bazuje przy tym na licznych publikacjach i raportach. Lista sporządzona przez Fundusz na Rzecz Pokoju opiera się na 12 wskaźnikach takich jak między innymi: presje demograficzne, spowolnienie gospodarki czy dostępne usługi publiczne.

W najnowszym notowaniu, na 178 przebadanych pod kątem stabilności krajów na ostatnich miejscach listy znalazły się wszystkie kraje skandynawskie oraz Szwajcaria. Ostatnie miejsce Finlandii na liście oznacza, że kraj ten otrzymał najniższą sumę punktów i został uznany za najmniej „kruchy" czy wrażliwy na zawirowania gospdoarcze, spoleczne, polityczne na świecie. Wraz z innymi państwami Skandynawii Finlandia znalazła się w grupie określonej jako "Zrównoważone".

Kraje na szczycie listy, uznane za najbardziej kruche i niestabilne to Południowy Sudan, Somalia, Republika Środkowej Afryki, Jemen, Sudan, Syria, Kongo, Czad oraz Afganistan.

Polska zajęła w rankingu pozycję nr 151 i znalazła się w grupie określonej jako kraje "Stabilne", razem z państwami takimi jak między innymi Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Węgry, Rumunia, Bułgaria.

Według wyników rankingu, najmniej "kruche" państwa na świecie to, (kolejność od ostatniego miejsca na liście):

178. Finlandia

177. Norwegia

176. Szwajcaria

175. Dania

174. Szwecja

172. Irlandia

172. Australia

171. Islandia

170. Nowa Zelandia

169. Kanada

168. Luksemburg

167. Holandia

166. Austria

165. Niemcy

164. Portugalia

163. Belgia

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA