fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Covid-19

Badania: Cukrzycy umierają częściej z powodu koronawirusa

Adobe stock
Nienormalnie wysoki poziom cukru we krwi wiąże się z wyższym ryzykiem zgonu u pacjentów z COVID-19, u których wcześniej nie rozpoznano cukrzycy. Więcej jest także powikłań.

Od dawna wiadomo, że hiperglikemia, czyli zbyt wysoki poziom cukru we krwi, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem śmierci. Wysoki cukier może spowodować, że umrzemy między innymi na zapalenie płuc, udar mózgu czy zawał serca. Śmierć może też nastąpić w konsekwencji zabiegu operacyjnego lub urazu. W wielu badaniach wykazano również związek między cukrzycą a złymi wynikami u chorych na COVID-19.

Nowe badania z Wuhan w Chinach, prowadzone przez zespół prowadzone przez dr Yang Jin, pokazują, że u pacjentów z COVID-19, u których nie zdiagnozowano wcześniej cukrzycy, nienormalnie wysoki poziom cukru we krwi wiąże się z ponad dwukrotnie większym ryzykiem zgonu, a także zwiększonym ryzykiem poważnych powikłań. Autorzy znaleźli związek między stężeniem glukozy na czczo, a śmiertelnością pacjentów.

W badaniu retrospektywnym oceniono wszystkich pacjentów przyjętych między 24 stycznia a 10 lutego 2020 z COVID-19 ze znanymi wynikami badań oraz stężeniem glukozy na czczo w dwóch szpitalach w Wuhan w Chinach. Analizie poddano dane demograficzne i kliniczne, powikłania wewnątrzszpitalne oraz wyniki CRB-65 pacjentów z COVID-19 w obu szpitalach. Punktacja CRB-65 jest efektywną miarą oceny ciężkości zapalenia płuc.

Ogółem przeanalizowano 605 pacjentów, w tym 114 zmarłych. Mediana wieku uczestników wynosiła 59 lat, a 322 (53,2 proc.) to mężczyźni. Osoby te miały zdiagnozowane inne choroby, najczęściej wysokie ciśnienie tętnicze, ale u żadnej z nich wcześniej nie stwierdzono cukrzycy. 29 proc. pacjentów miało stężenie glukozy we krwi przekraczające 7,0mmol/l, co najprawdopodobniej w konsekwencji dalszych badań doprowadziłoby do rozpoznania cukrzycy typu 2, 17 proc. miało stan przedcukrzycowy - 6,1-6,9 mmol/l, ponad połowa miała poziom normalny lub niższy.

Wyniki wykazały, że w grupie chorych z najwyższym cukrem prawdopodobieństwo śmierci było 2,3 razy większe niż u chorych, którzy mieli poziom normalny. Zagrożenie śmiercią było wyższe o 71 proc. również w grupie przedcukrzycowej. Dane pokazały również, że u mężczyzn prawdopodobieństwo zgonu było o 75 proc. większe niż u kobiet, gorzej też przechodzili zapalenie płuc wywołane koronawirusem. Stwierdzono również 4-krotnie większe ryzyko powikłań w grupie z wysokim stężeniem glukozy na czczo i 2,6-krotnie większe w grupie środkowej (przedcukrzycowej) w porównaniu z najniższą.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Diabetologia. W podsumowaniu naukowcy piszą: „Wyniki te wskazują, że nasze badanie obejmowało zarówno pacjentów z cukrzycą niezdiagnozowaną, jak i pacjentów bez cukrzycy z hiperglikemią wywołaną innymi ostrymi czynnikami. Stwierdzone 29 proc. osób z najwyższym stężeniem glukozy na czczo jest znacznie wyższe niż szacowana częstość występowania cukrzycy w populacji chińskiej wynosząca 12 proc. Pacjenci z COVID-19 mogą cierpieć na wysoki poziom cukru we krwi spowodowany innymi schorzeniami, a u krytycznie chorych może wystąpić ostra insulinooporność, objawiająca się wysokim poziomem cukru we krwi i insuliny”.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA