fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

Dochody z VAT wyższe o 40,6 proc.

Bloomberg
Ze względu na wysokie wpływy podatkowe deficyt budżetu państwa po trzech miesiącach wyniósł tylko 2,3 mld zł – podał resort finansów.

Dochody budżetu państwa po marcu wyniosły 85,2 mld zł, czyli 26,2 proc. planu na cały rok – podało w komunikacie Ministerstwo Finansów. W porównaniu z tym samym okresem 2016 r. były wyższe o 8,4 mld zł.

Dochody podatkowe wzrosły o 23,8 proc., w tym najbardziej z podatku VAT – aż o 40,6 proc. rok do roku (tj. ok. 12,2 mld zł). W lutowym komunikacie MF wyjaśniało, że tak duży wzrost wynika głównie ze zmiany rozliczeń VAT dla większych podatników z kwartalnych na miesięczne.

Wpływy z akcyzy i podatku od gier były wyższe o 3,1 proc. (tj. ok. 0,5 mld zł), z PIT - o 4,8 proc. (tj. ok. 0,5 mld zł), a z CIT o 15,2 proc. (tj. ok. 1,3 mld zł). Dochody z podatku bankowego (czyli podatku od niektórych instytucji finansowych) za okres I-III 2017 r. wyniosły 1,1 mld zł.

W okresie styczeń - marzec 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 5,0 mld zł i było niższe o 7,0 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W lutym 2016 roku miała miejsce wpłata na rachunek budżetu państwa z tytułu aukcji LTE, której nie ma w 2017 r. – wyjaśnia resor finansów.

Wydatku budżetu wyniosły po marcu 87,5 mld zł, tj. 22,7 proc. rocznego planu. W analogicznym okresie 2016 r. przekazano 86,4 mld zł środków na wydatki.

Największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - marzec roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 6,8 mld zł), co jest głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń - marzec br. – w roku ubiegłym wypłata tych świadczeń wystartowała od kwietnia. Ponadto różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń - marzec roku ubiegłego odnotowano w ramach ZUS (wykonanie niższe o ok. 2,8 mld zł), co jest spowodowane m.in. przekazaniem w marcu 2016 r. środków na wypłatę jednorazowych dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i innych osób uprawnionych do tych dodatków, a także lepszym wpływem składek w okresie styczeń – marzec 2017 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W sumie deficyt budżetu wyniósł 2,3 mld zł, czyli jedynie 3,8 proc. rocznego planu wynoszącego 59,3 mld zł.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA