fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo

Zmiany w zarządzaniu kryzysowym w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof

AdobeStock
W przypadku klęsk żywiołowych i katastrof mają powstawać sztaby koordynacyjne, w skład których wejdą przedstawiciele województwa, jak również powiatów i gmin.

Szykują się zmiany w zarządzaniu kryzysowym. We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie.

Nowe rozwiązania uwzględniają cele i wymogi Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Proponuje się wprowadzenie dla organów administracji rządowej obowiązku wdrażania „Ramowego programu działań na lata 2015–2030 na rzecz ograniczenia ryzyka katastrof". Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie natomiast pełniło funkcję krajowego punktu kontaktowego dla Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W projekcie proponuje się, żeby w sytuacjach kryzysowych wojewoda udostępniał numer kontaktowy rodzinom ofiar katastrof, takich jak kolejowa, lotnicza czy morska.

Projekt nakłada na wójta, burmistrza, prezydenta miasta obowiązek sporządzenia wykazu szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności.

W wypadku wystąpienia klęski żywiołowej (lub jej ryzyka) przewiduje się również na szczeblu województwa, powiatu i gminy możliwość tworzenia tzw. sztabów koordynacyjnych.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA