fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

KNF chce odwołać Czarneckiego z nadzoru Getin Noble i Idea Banku

materiały prasowe
Komisja Nadzoru Finansowego domaga się odwołania Leszka Czarneckiego, przewodniczącego rady nadzorczej Getin Noble i Idea Banku. Powodem jest śledztwo w sprawie afery GetBacku.

Śledztwo dotyczy oferowania przez Idea Bank obligacji GetBacku. Windykacyjna spółka, należąca do 2016 r. do banku, stała się niewypłacalna wiosną 2018 r. W ramach prowadzonego śledztwa prokurator, o czym poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, postanowił o przedstawieniu Leszkowi Czarneckiemu zarzutów. Ziobro stwierdził, że z ustaleń prokuratury wynika, jakoby to Czarnecki de facto kierował bankiem z tej pozycji.

KNF może zawiesić członka rady nadzorczej

"W związku z zaistniałą sytuacją, KNF stwierdziła zaistnienie przesłanek powodujących konieczność wystąpienia do emitenta z wnioskiem, z uwagi na niespełnianie przez przewodniczącego rady nadzorczej emitenta wymogów odnoszących się do rękojmi należytego wykonywania powierzonych mu obowiązków oraz uczciwości, rzetelności i niezależności osądu w zakresie pełnionej funkcji" – podała KNF i skierowała wniosek w tej sprawie do walnego zgromadzenia, które zarząd Idea Banku już zwołał na 20 października w sprawie emisji akcji. Podobny wniosek trafił również do Getin Noble Banku.

KNF może zawiesić w czynnościach członka rady nadzorczej, o odwołanie którego wnioskuje, do czasu podjęcia przez właściwy organ banku uchwały w sprawie wniosku o jego odwołanie. Dlatego wszczęła z urzędu postępowania administracyjne w przedmiocie zawieszenia Czarneckiego w czynnościach członka rady nadzorczej Idea Banku oraz Getin Noble do czasu podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały w sprawie wniosku KNF. Czarnecki jest głównym akcjonariuszem obu banków. 

KNF w komunikacie zaznacza, że wymogi wobec członków rady nadzorczej banku wynikają również z art. 22aa ust. 7 ustawy Prawo bankowe, zgodnie z którym członkowie zarządu i rady nadzorczej banku są obowiązani pełnić swoje funkcje "w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem bankiem". Nadzór zwraca też uwagę, że w zakresie kryterium reputacji, uczciwości i etyczności wypowiadają się również m.in. we wspólnych Wytycznych EBA i ESMA. Z ich wytycznych wynika, że należy wziąć pod uwagę prowadzone dochodzenia, jeśli wynikają z zastosowanych procedur sądowych lub administracyjnych, lub inne analogiczne dochodzenia prowadzone na podstawie przepisów prawa, bez uszczerbku dla podstawowych praw jednostki.

Oba banki mają problemy kapitałowe i z rentownością. KNF zapewnia, że monitoruje na bieżąco sytuację banków z grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego z punktu widzenia stabilności ich funkcjonowania.

Misselling Idea Banku

– Zdaniem prokuratury, mając świadomość bezprawnych działań i nie dopełniając obowiązku rzetelności i uczciwości, doprowadził do szkody wielkich rozmiarów klientów Idea Banku – stwierdził Ziobro w poniedziałek na konferencji prasowej. Dodał, że chodzi o 130 mln zł.– Jeśli sąd podejmie decyzje o tymczasowym aresztowaniu, zostanie wydany list gończy. Mam nadzieję, że ten człowiek i inne zaangażowane zdaniem prokuratury osoby zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej i staną przed sądem, który rozstrzygnie o ewentualnej ich winie w tej sprawie – mówił Ziobro.
Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała wniosek o aresztowanie Leszka Czarneckiego już 11 sierpnia 2020 roku, ale sprawa trzymana była w ścisłej tajemnicy. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wyznaczył termin posiedzenia na 16 października. Według prokuratury Idea Bank sprzedawał obligacje GetBack bez wymaganego zezwolenia KNF i dopuścił się missellingu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA