fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Spory wzrost zysków banków

Adobe Stock
W lipcu sektor bankowy, po bardzo słabym początku roku, mocno zwiększył zysk netto dzięki rosnącym dochodom i utrzymaniu kosztów działania a pomimo sporego wzrostu odpisów.

W lipcu sektor bankowy zanotował 1,55 mld zł zysku netto, czyli o 16,4 proc. więcej niż rok temu. Tak wysokiego tempa poprawy nie było od dawna, szczególnie że na początku roku zyski sektora topniały z powodu wzrostu składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Motorem napędowym jest nadal wynik odsetkowy, odpowiadający za dwie trzecie przychodów banków. Urósł o 10,2 proc., do 4,29 mld zł dzięki szybszemu wzrostowi przychodów niż kosztów odsetkowych. Wynik z opłat i prowizji urósł o 2,1 proc., do 1,18 mld zł. Pewnym wsparciem były też dywidendy, które banki pozyskały od swoich spółek, ich wartość sięgnęła 104 mln zł wobec tylko 10 mln zł rok temu (mogło dojść do zmiany terminów wypłaty dywidend przez niektóre spółki swoim bankowym właścicielom). W efekcie całkowite przychody urosły o 9,7 proc., do 6,12 mld zł.

Koszty działania (bez amortyzacji) zmalały o 1,6 proc., do 2,86 mld zł. To zasługa przede wszystkim spadku o 7,6 proc. kosztów ogólnego zarządu, do 1,35 mld zł, co było możliwe dzięki spadkowi składek na BFG (ich wzrost skumulował się w I kwartale). Koszty pracownicze nadal rosną, tym razem o 4,3 proc., do 1,51 mld zł. Niepokojąca może być wciąż rosnąca skala odpisów kredytowych, w lipcu urosły aż o 37 proc., do 756 mln zł, czyli znacznie szybciej niż rośnie akcja kredytowa (w ostatnich miesiącach o ok. 6-7 proc. w skali roku). W efekcie wynik na działalności operacyjnej urósł o 14,3 proc., do 2,06 mld zł.

Po siedmiu miesiącach sektor ma 9,1 mld zł zysku netto, o 2,1 proc. więcej niż rok temu. Wynik odsetkowy wyniósł 28,59 mld zł, czyli urósł o 8,4 proc., a wynik prowizyjny o 1,4 proc., do 7,73 mld zł.

Koszty działania wyniosły 21,27 mld zł, rosnąc 3,5 proc. za sprawą zarówno kosztów pracowniczych jak i ogólnego zarządu. Odpisy kredytowe urosły o 20 proc., do 5,5 mld zł.

KNF podał, że na koniec lipca 14 banków (5 komercyjnych i 9 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 517 mln zł. Banki te miały około 5,5 proc. udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 9,4 mld zł. W całym 2018 r. sektor wypracował łącznie 13,3 mld zł zysku netto, przy czym zyski banków będących na plusie wyniosły 15,8 mld zł a straty tych pod kreską sięgnęły aż 2,5 mld zł (najwięcej od lat, wcześniej straty sięgały najczęściej 0,3-0,6 mld zł, w 2018 r. powodem były 1,9 mld zł straty Idea Banku).

Z danych KNF wynika, że na koniec czerwca 5 banków komercyjnych nie spełniało minimalnych wymogów regulacyjnych dotyczących współczynników adekwatności kapitałowej (prawdopodobnie wśród nich są Getin Noble, Idea Bank i Plus Bank).

Na koniec lipca wszystkie banki komercyjne spełniały obowiązującą normę płynności krótkoterminowej LCR. Na koniec lipca współczynnik ten (bez banków zrzeszających) wyniósł 147,7 proc. KNF podała, że poziom wskaźnika stabilnego finansowania (NSFR) w skali sektora banków komercyjnych od wielu kwartałów przewyższa poziom 100 proc. i po II kwartale 2019 r. wskaźnik ten osiągnął wartość 123 proc. (nie jest on jeszcze wymagany w Polsce). Według danych KNF dwa banki komercyjne na czerwca zaraportowały wartość poniżej 100 proc.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA