fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

RPO dołącza do pozwu zbiorowego frankowiczów

Bloomberg
Rzecznik Praw Obywatelskich dołącza do tzw. sprawy arbuzowej dotyczącej zmiany oprocentowania mieszkaniowych kredytów walutowych mBanku.

Rzecznik Praw Obywatelskich wstąpił na prawach prokuratora do postępowania w sprawie sygn. akt IACa 1058/15, rozpatrywanej przez Sąd Apelacyjny w Łodzi po orzeczeniu kasacyjnym SN z 14 maja 2015 r, sygn. akt II CSK 768/14 (tzw. sprawa arbuzowa).

Klienci mBanku twierdzą, że zapisy umowy pozwalają bankowi w sposób dowolny określać oprocentowanie udzielonego kredytu. Sprawa ta trwa już prawie 10 lat. Została wszczęta jako pozew zbiorowy (obecnie) 1247 konsumentów, w imieniu których występuje Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie. Wcześniej istotny pogląd w tej sprawie wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wyrokiem z dnia 29 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie stwierdził nieważność w całości umowy „starego portfela" mBank, gdyż mBank zastrzegł sobie w niej prawo do jednostronnej zmiany oprocentowania kredytu. W ocenie Sądu, aneks o przejściu na stawkę LIBOR nie „uzdrowił" umowy, gdyż pozostaje ona nieważna od początku.

W piśmie procesowym Rzecznik przede wszystkim odniósł się do konieczności stosowania prawa unijnego przez sądy krajowe, w szczególności w kontekście związania sądu orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik dokonał przeglądu znajdujących zastosowanie w sprawie wyroków TSUE, jak również przedstawił ewolucję podejścia Sądu Najwyższego w zakresie nieuczciwych klauzul umownych, jaka zaszła od chwili wydania orzeczenia kasacyjnego przez SN. Rzecznik podkreślił, że to na sądach krajowych spoczywa obowiązek zapewnienia skuteczności prawa UE, oraz wskazał, w jaki sposób sąd powinien prawidłowo zastosować wytyczne wynikające z prawa UE w tej sprawie. Stanowisko RPO zostało wyrażone w tym konkretnym postępowaniu sądowym. W związku z tym argumentacja wykorzystana w sprawie nie ma uniwersalnego charakteru, tzn. nie są to poglądy, którymi można wprost posłużyć się w innych postępowaniach.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA