fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Santander mocno przebił oczekiwania

Bloomberg
Bank w III kwartale osiągnął wynik netto wyraźnie wyższy od prognoz dzięki nieco wyższym dochodom i dużo niższym odpisom.

Santander Bank Polska miał w III kwartale 480 mln zł zysku netto, czyli o 23 proc. mniej niż rok temu, ale 57 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Wynik jest dużo lepszy od średniej prognoz, bo aż o 57 proc. (zakładała 305 mln zł zysku). Kurs akcji banku rośnie rano o 3,3 proc., do 138 zł (WIG-banki zyskuje 0,85 proc.).

- Wyniki Santander Banku były lepsze niż oczekiwania, głównie za sprawą wyższych dochodów prowizyjnych oraz niższego salda rezerw. Marża odsetkowa nieznacznie spadła, wydaje się że w III kwartale wskaźnik ten osiągnął swoje minimum. Na uwagę zwraca niezła kontrola kosztów. Gorzej prezentują się wskaźniki dynamiki wolumenów, które nie zmieniły się w stosunku do II kwartału. Rezultaty oceniamy jako bardzo dobre na tle obecnej sytuacji. Wskaźnik P/E dla wyników kwartalnych w stos. rocznym wyniósł 6.9, czyli nisko – ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM. Odpisy wyniosły 359 mln zł, czyli były o 20 proc. niższe niż oczekiwano. Odpisy są o 7 proc. wyższe niż rok temu i 25 proc. niższe niż w II kwartale. 

Wynik odsetkowy wyniósł 1383 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, spadł o 19 proc. rdr i 5 proc. kdk. Marża odsetkowa netto za III kwartał wyniosła 2,66 proc., czyli spadła wobec poprzedniego kwartału (2,88 proc.). Wynik z opłat i prowizji wyniósł 553 mln zł i był 6 proc. powyżej szacunków rynku. Wynik ten wzrósł 1,6 proc. rdr i 12,4 proc. kdk. Koszty w III kwartale wyniosły 875 mln zł i były zgodne z rynkowymi oczekiwaniami (877 mln zł). Spadły rdr o prawie 8 proc., kwartalnie urosły o 8 proc. Wskaźnik C/I grupy za III kwartały jest na poziomie 48,9 proc. wobec 45,7 proc. rok wcześniej.

Pod koniec III kwartału grupa została pozwana w 3471 postępowaniach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty CHF o wartości przedmiotu sporu 667 mln zł, w tym znajdują się dwa pozwy zbiorowe. Pod koniec II kwartału było to 2782 postępowania, a wartość przedmiotu sporu wynosiła 519 mln zł. Pod koniec III kwartału grupa miała utworzone rezerwy na sprawy sporne związane z pozwami dotyczącymi klauzul umownych dla umów kredytów hipotecznych indeksowanych i denominowanych wynoszące 138 mln zł. Grupa utworzyła rezerwy portfelowe na ryzyko prawne w łącznej kwocie 256 mln zł w związku ze zwiększoną liczbą spraw spornych dotyczących klauzul umownych dla hipotek walutowych (190 mln zł w SBP i 66 mln zł w SCB).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA