fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

PKO BP przebił prognozy

Bloomberg
Lider polskiego sektora bankowego zanotował wyższy zysk netto dzięki niższym od oczekiwań odpisom kredytowym i wyższemu wynikowi z operacji finansowych.

PKO BP miał w I kwartale 2019 r. 862 mln zł zysku netto, o 4 proc. więcej niż oczekiwali analitycy. Rezultat ten jest o 14 proc. lepszy niż rok temu i niższy o 15 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. To najlepsze dynamiki wśród polskich banków w tym sezonie wyników, a spadek kwartalny wynika ze skokowego wzrostu składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, co dotknęło cały sektor. Rano kurs akcji PKO BP rośnie o 1,5 proc., do 38,2 zł, od początku roku spadł o 3 proc. 

Główne linie przychodów okazały się zgodne z prognozowanymi. Wynik tytułu odsetek wyniósł 2,46 mld zł, czyli urósł o 11 proc. w skali roku i spadł o 1 proc. kwartalnie. Marża odsetkowa wzrosła do 3,43 proc. z 3,36 proc .rok wcześniej. Z kolei wynik z opłat i prowizji wyniósł 746 mln zł, urósł odpowiednio o 1 proc. i spadł o 3 proc.

Koszty działania również były zgodne z prognozami, wyniosły 1,69 mld zł. Wzrosły w skali roku o 7 proc., a przez kwartał aż o 16 proc., ale to efekt wspomnianych składek ma BFG, które w przypadku PKO BP urosły o 67 proc., do 388 mln zł, z czego 348 mln zł przypadło na fundusz przymusowej restrukturyzacji. Koszty świadczeń pracowniczych wzrosły o 2,7 proc. w skali roku a koszty rzeczowe spadły o 6,3 proc. Wpływ na ten spadek miały niższe koszty utrzymania i wynajmu majątku trwałego, głównie niższe koszty usług lokalowych (wynikające ze zmian księgowych, czyli wprowadzenia standardu rachunkowości MSSF 16).

Pozytywną niespodzianką okazał się wynik na odpisach kredytowych. Ich saldo było o 5 proc. niższe niż zakładały prognozy rynkowe. Wyniosło 332 mln zł, czyli wynik ten był taki sam jak rok temu i spadł o 20 proc. wobec poprzedniego kwartału. Korzystniejszy wynik w odpisach na kredytach hipotecznych skompensował wzrost odpisów w kredytach detalicznych i korporacyjnych. Koszt ryzyka wyniosły 0,57 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 0,69 proc.

Bank nadal, mimo swojej wielkiej skali, stosunkowo szybko zwiększa akcję kredytową. Na koniec marca portfel kredytowy brutto wynosił już 241 mld zł, czyli urósł przez rok o 7 proc. a kwartalnie o 1 proc. Oszczędności klientów wyniosły z kolei 288,6 mld zł, rosnąc odpowiednio o 12 proc., pozostały na poziomie z końca 2018 roku.

- Wyniki PKO BP w I kwartale ukształtowały się na poziomie powyżej oczekiwań rynkowych, na co wpłynęły głównie dochody z operacji finansowych oraz niższe saldo rezerw. Na uwagę zwraca dodatnia dynamika dochodów prowizyjnych. Spółka była jedynym bankiem, którego koszty urosły wolniej r/r niż przychody, co pozwoliło na najwyższy na tle konkurentów przyrost wyniku operacyjnego. Jeśli dodamy do tego roczny spadek salda rezerw (udało się to jeszcze tylko Pekao) to otrzymujemy dwucyfrowy przyrost zysku netto – konkurenci zanotowali w I kwartale spadki wyniku (poza ING BSK, gdzie zysk urósł o +1%). Wyniki oceniamy jednoznacznie pozytywnie. Roczny współczynnik P/E dla wyników wyniósł w I kwartale 13.7 – mówi Marcin Materna, dyrektor działu analiz w Millennium DM.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA